Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2024/2025

PRI kombinovaná forma povinně volitelné technické předměty od 19/20

Code Course name Language WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
Tutor completion credits range completion credits range
K77C0007 Communication Systems and Networks
 
Czech The course is not on the list
K77C0009 Information Security Management and Implementation
 
Czech The course is not on the list
K77C0004 Smart Cities Technologies
 
Czech The course is not on the list
K16C0601 Technology Forecasting
 
Czech The course is not on the list
K77C0003 Transportation Engineering Projects
 
Czech The course is not on the list
K77C0005 Vybrané inovační techniky a technologie 1
 
Czech The course is not on the list
K77C0006 Vybrané inovační techniky a technologie 2
 
Czech The course is not on the list
Data valid to 2024-06-16
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/skupina30019894-PRM_CK_19_20_PVT.html