Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

BSJCH - povinné předměty 1. ročník

Code Course name Language WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
Tutor completion credits range completion credits range
15ANAL1 Analytical Chemistry 1
Anna Kubíčková, Vlastimil Vyskočil 
Czech Z 5 3+2 The course is on the list
15ANCH1 Anorganická chemie 1 Czech Z,ZK 5 3+2 The course is on the list
02ELMA Electricity and Magnetism Czech Z,ZK 6 4+2 The course is on the list
15OCH General Chemistry Czech Z,ZK 6 5+2 The course is on the list
02DEF1 History of Physics 1 Czech Z 2 2+0 The course is on the list
15ANCH2 Inorganic Chemistry 2 Czech Z,ZK 5 3+2 The course is on the list
01MAT1 Mathematics 1 Czech Z 4 3P+3C The course is on the list
01MAT2 Mathematics 2 Czech Z 4 3P+3C The course is on the list
01MATZ1 Mathematics, Examination 1 ZK 2 - The course is on the list
01MATZ2 Mathematics, Examination 2 ZK 2 - The course is on the list
02MECH Mechanics Czech Z 4 4+2 The course is on the list
02MECHZ Mechanics - Examination Czech ZK 2 - The course is on the list
15ORC1 Organic Chemistry 1 Czech Z,ZK 4 2+2 The course is not on the list
15ANP Practical Training in Inorganic Chemistry
Vojtěch Kubíček, Václav Tyrpekl 
Czech Z 4 9 dní The course is on the list
15LABT Practical Training in Laboratory Technique
Michaela Fridrichová, Michaela Fridrichová 
Czech Z 3 0+4 The course is on the list
00PT Preparatory Week Z 2 týden The course is on the list
Data valid to 2023-08-30
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/skupina30015490-BSJCHPP1.html