Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2024/2025

Information System Design

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
32MC-P-PRIS-01 Z,ZK 6 2P+2C Czech
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Institute of Economic Studies
Synopsis:

Fundamental terms, information systems architecture, basic types of software applications for information system of enterprise, information system lifecycle, approaches to information system development, management information systems, web audit, business process modeling using BPMN, UML and others, information system modeling - UML and data modeling using ER diagrams

Requirements:

seminar project, exam

Syllabus of lectures:

1. Explanation of keywords

2. Information systems architecture, ERP systems

3. Information systems lifecycle, approaches to information system development

4. Business Process Modeling Notation (BPMN)

5. Unified Modeling Lanuguage (UML)

6. Data modeling using ER diagram

7. Structured Query Language (SQL)

Syllabus of tutorials:

Analysis of business processes and information systems requirements specification using BPMN a UML, data modelling, database design

Study Objective:

Goal of the subject is to gain basic knowledge in branch of information systems and ability to create advanced process models including modelling of collaboration of processes and manage business processes and information systems of enterprises. This includes analysis of existing business processes and information systems, design of business.z processes and design of information system. Understand data structure of enterprise database.

Study materials:

MOLNÁR, Zdeněk. Podnikové informační systémy. Vyd. 2., přeprac. V Praze: České vysoké učení technické, 2009, 195 s. ISBN 978-80-01-04380-6.

TVRDÍKOVÁ, Milena. Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy: nástroje ke zvyšování kvality informačních systémů. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 173 s. ISBN 978-80-247-2728-8.

KANISOVÁ, Hana a Miroslav MÜLLER. UML srozumitelně. 2. aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2006, 176 s. ISBN 80-251-1083-4.

ARLOW, Jim a Ila NEUSTADT. UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací: objektově orientovaná analýza a návrh prakticky. Vyd. 1. Překlad Bogdan Kiszka. Brno: Computer Press, 2007, 567 s. ISBN 978-80-251-1503-9.

BPMN specification on web pages of Object Management Group - http://www.bpmn.org/

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-06-14
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet7856106.html