Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2024/2025

Engeneering Methods in Informatics

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
18IMI KZ 4 2P+2C Czech
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Department of Software Engineering
Synopsis:

The course explains essential design methods and development of the complex software system building using objectoriented

programming. The software development process is explained as an integration of system development,

software quality assurance, and software project management using miscellaneous techniques. Moreover, programming

language Smalltalk is used as a demonstration tool for explained tools and techniques.

Requirements:
Syllabus of lectures:

1. ICT management a jeho vztah k informační a business strategii podniku.

2. Životní cyklus ICT projektu z pohledu manažera.

3. Podpůrné procesy nezbytné pro řízení softwarových projektů, organizace softwarové firmy.

4. Manažerská dokumentace, úkony potřebné pro zahájení projektu.

5. Vlastní softwarový projekt, softwarová konstrukce a fáze předání uživateli.

6. Uzavření projektu, systémová a organizační podpora. Měření kvality projektu.

7. Zadání softwarových projektů.

8. Přístup MDA, transformace modelů během projektování.

9. Agilní přístup k modelování a implementaci informačních systémů.

10. Techniky získávání znalostí ze zadání, vedení interview při sestavování a validaci procesního modelu.

11. Otázka kvality a vyspělosti ICT procesů. Přístup CMM a ITIL.

12. Úloha CASE nástrojů při konzultační a analytické práci. Základy metamodelování a úvod do ontologií.

Syllabus of tutorials:
Study Objective:
Study materials:

Key references:

[1] Langer A. M.: Guide to Software Development: Designing and Managing the Life Cycle. 2nd edition. London:

Springer, 2016. ISBN 978-1-4471-6797-6 (eBook ISBN 978-1-4471-6799-0).

[2] Ingeno J.: Software Architect's Handbook: Become a successful software architect by implementing effective

architecture concepts. Birmingham: Packt Publishing, 2018. ISBN 978-1-78862-406-0.

Recommended references:

[3] Seidl M., Scholz M., Huemer C., Kappel G.: UML@ Classroom: An Introduction to Object-Oriented Modeling.

Cham: Springer, 2015. ISBN 978-3-319-12741-5 (eBook ISBN 978-3-319-12742-2).

[4] Brambilla M., Cabot J., Wimmer M.: Model-Driven Software Engineering in Practice. 2nd edition. San Rafael:

Morgan & Claypool Publishers, 2017. ISBN 978-1-6270-5708-0.

[5] UML Web Site. https://www.uml.org/.

[6] Object Management Group® Web Site. https://www.omg.org/.

[7] SEVOCAB: Software and Systems Engineering Vocabulary. http://pascal.computer.org/sev_display/index.action

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-06-16
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet6756406.html