Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Numerical Solution of Partial Differential Equations with Finite Element Method

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
W01TZ007 ZK 65P Czech
Garant předmětu:
Petr Sváček
Lecturer:
Petr Sváček
Tutor:
Petr Sváček
Supervisor:
Department of Technical Mathematics
Synopsis:

Variational formulation of boundary value problems of partial differential equations, weak formulation, mathematical background of finite element method.

Weak and classical solutions.

A priori error estimate.

A construction of the finite element space.

Application of finite element method for elliptic, parabolic and hyperbolic partial differential equations.

Problems in 1D, 2D.

Application of the finite element method for heat conduction, wave equation, convection-diffusion problems, Stokes problem and Navier-Stokes equations.

Requirements:
Syllabus of lectures:
Syllabus of tutorials:
Study Objective:
Study materials:

Sváček, P., Feistauer, M.: Metoda konečných prvků, 2006, Vydavatelství ČVUT.

Johnson, C.: Numerical Solution of Partial Differential Equation by the Finite Element Method, 1987, Cambridge University Press.

P. G. Ciarlet, The Finite Element Method for Elliptic Problems, SIAM, 2002 (2nd edition).

Míka, S., Přikryl, P.: Numerické metody řešení parciálních diferenciálních rovnic, 1995, ZČU Plzeň.

Vitásek, E.: Numerické metody, 1987, SNTL.

Note:
Time-table for winter semester 2023/2024:
Time-table is not available yet
Time-table for summer semester 2023/2024:
Time-table is not available yet
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2023-08-30
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet6686706.html