Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2024/2025

Introduction to Law and the Protection of Industrial Property

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
F7PMBZPO ZK 3 2P Czech
Garant předmětu:
Peter Kneppo
Lecturer:
Vojtěch Kamenský, Peter Kneppo
Tutor:
Vojtěch Kamenský
Supervisor:
Department of Biomedical Technology
Synopsis:

Předmět je koncipován jako přehled základních legislativních předpisů ve zdravotnictví z oblasti medicínského práva, ochrany duševního vlastnictví. V rámci předmětu se student seznámí s nejrůznějšími zákony v dané oblasti. Předmět se zabývá následujícími tématy - problematika zdravotnické legislativy, základy práva a správního procesu, principy a zásady zdravotnické legislativy, stěžejní zákony pro biomedicínské inženýrství, nákup zdravotnické techniky, medicínské právo - informovaný souhlas, poučení pacienta, odmítnutí zdravotní péče, ukončení péče o pacienta, průmyslové vlastnictví a jeho ochrana (patenty, vzory), právní ochrana duševního vlastnictví.

Requirements:

Exam evaluation:

Passing the written examination test. A grading scale is used for the assessment of the study, which is in accordance with the ECTS grading scale.

Syllabus of lectures:

Lecture outline:

Overview of legislative regulations in the field of health care (Czech Republic, EU)

Health Services Act, education of non-medical health professions.

Public health insurance system. Principles of price regulation - in terms of legislation.

Purchase of medical equipment - Public Procurement Act.

Measuring instruments in health care - Metrology Act,

Sources of ionizing radiation in health care - Atomic Law.

Industrial Property Office and its tasks. Basic overview of the subjects of protection.

Protection of technical solutions. Conditions for granting protection for invention and utility model.

Protection of design. Conditions of protection. Principle of preparation and filing of the application.

Community design. Supplementary protection certificates for medicinal products and plant protection products

Protection of designations, types of protection, conditions of protection.

Searches - sources of industrial law information.

Syllabus of tutorials:
Study Objective:
Study materials:

EXTER, André den a Tamara HERVEY. European Union Health Law: Treaties and Legislation. Antwerpen - Apeldoorn: Maklu, 2012. ISBN 978-90-466-0544-8.

Note:
Time-table for winter semester 2024/2025:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
roomKL:B-430
Kneppo P.
Kamenský V.

14:00–15:50
(lecture parallel1)
Kladno FBMI
Učebna
Wed
Thu
Fri
Time-table for summer semester 2024/2025:
Time-table is not available yet
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-05-25
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet6241606.html