Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2024/2025

Methods of System Diagnostics

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
D10MDS ZK Czech
Garant předmětu:
Jiří Litoš
Lecturer:
Jiří Litoš
Tutor:
Supervisor:
Experimental Centre
Synopsis:

Basics of experimental measurement and instrumentation of tested elements and structures. Theory of experiment, measurement and processing of results. Design and principles of different types of sensors, strain gauge applications, testing machines and equipment. Static and dynamic load tests of structures, elements and components. Destructive and non-destructive test methods. Diagnostics of building structures.

Requirements:

Submission of the term paper by the prescribed deadline and to the prescribed extent.

Syllabus of lectures:

Failures of building materials, mechanical, thermal, chemical and other influences of building material failures.

Diagnostics of their occurrence.

Testing machines and equipment.

Deformation measuring instruments.

Destructive tests of mechanical properties.

Non-destructive test methods.

Chemical analysis (sampling, purpose, requirements).

Test methodology for selected construction materials (concrete, mortar, metallic elements, wood, glass, plastics, composites and others).

Syllabus of tutorials:

Failures of building materials, mechanical, thermal, chemical and other influences of building material failures.

Diagnostics of their occurrence.

Testing machines and equipment.

Deformation measuring instruments.

Destructive tests of mechanical properties.

Non-destructive test methods.

Chemical analysis (sampling, purpose, requirements).

Test methodology for selected construction materials (concrete, mortar, metallic elements, wood, glass, plastics, composites and others).

Study Objective:

Basics of experimental testing. Knowledge of failures of building materials and structures, ability to recognize their causes and knowledge of test procedures for their detection and measurement.

Study materials:

M. Polák: Experimentální ověřování konstrukcí 10, Vydavatelství ČVUT, 1999, ISBN 80-01-02032-0

O. Michalko, A. Mikš, P. Semerák, T, Klečka: Fyzikální a mechanické zkoušení stavebních materiálů, Vydavatelství ČVUT, 1998, ISBN 80-01-01736-2

ČSN EN 73 2030 - Statické zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí, 5/2019

Note:
Time-table for winter semester 2024/2025:
Time-table is not available yet
Time-table for summer semester 2024/2025:
Time-table is not available yet
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-06-16
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet5783906.html