Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2024/2025

Mental Health and Stress

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
U51C5301 Z 3 8B Czech
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Institute of Pedagogical and Psychological Studies
Synopsis:

Knowledge in the area of health, mental activity, relax, way of life, dealing with people, stress and psychological problems.

Requirements:

See abstract.

Syllabus of lectures:

Measurement of body mass (BMI), measurement of body fat, measurement of blood pressure, tests of specific dispositions for stress, training of stress reduction.

Syllabus of tutorials:

Measurement of body mass (BMI), measurement of body fat, measurement of blood pressure, tests of specific dispositions for stress, training of stress reduction.

Study Objective:

Fundamentals of psychology, basic elements of anatomy and fyziology of human body in the process of its development, basic orientation in halthy life style.

Study materials:

Vobořilová, J.: Duševní hygiena a stres. MÚVS ČVUT 2015.

Vobořilová, J.: Zdravý životní styl. MÚVS ČVUT 2011.

Bedrnová, E. a kol.: Duševní hygiena a sebeřízení. Praha, Fortuna 1999.

Machová, J.: Biologie člověka pro učitele, Univerzita Karlova v Praze 2005.

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-06-16
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet5665706.html