Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2024/2025

Mathematics 1G

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
101MM1G Z,ZK 5 2P+2C Czech
Vztahy:
The course 101MM2G can be graded only after the course 101MM1G has been successfully completed.
Garant předmětu:
Jan Chleboun, Ivana Pultarová
Lecturer:
Jan Chleboun
Tutor:
Milan Bořík, Jan Chleboun
Supervisor:
Department of Mathematics
Synopsis:

https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/zs/MA1G/

Requirements:

https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/zs/MA1G/

Syllabus of lectures:

https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/zs/MA1G/

Syllabus of tutorials:

https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/zs/MA1G/

Study Objective:

https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/zs/MA1G/

Study materials:

Bubeník, F., Zindulka, O.: Matematika 1. Skriptum ČVUT, 2010, ISBN 978-80-01-04619-7.

Charvát, J., Kelar, V., Šibrava, Z.: Matematika 1. Příklady. Skriptum ČVUT, 2014, ISBN 978-80-01-04715-6.

Bubeník, F.: Mathematics for Engineers. Skriptum ČVUT, 2014, ISBN 978-80-01-03792-8.

Kočandrlová, M., Černý, J.: Geo-Matematika I, Skriptum ČVUT, 2007, ISBN 978-80-01-03936-6.

Bubeník, F., Pultar, M., Pultarová, I.: Matematické vzorce a metody. Vydavatelství ČVUT, Praha 2010, ISBN 978-80-01-04524-4.

Rektorys, K.: Přehled užité matematiky. Prometheus, Praha 2000, ISBN 80-85849-92-5.

Note:
Further information:
https://mat.fsv.cvut.cz/vyuka/bakalari/zs/MA1G/
Time-table for winter semester 2024/2025:
Time-table is not available yet
Time-table for summer semester 2024/2025:
Time-table is not available yet
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-06-16
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet5629206.html