Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2024/2025

Irrigation and Drainage Systems

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
143ZAOS Z,ZK 6 4P+2C Czech
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Department of Landscape Water Conservation
Synopsis:

The course is devoted to the history and present of irrigation and drainage systems used mainly in agriculture. Students will learn about irrigation and drainage devices, their purpose and the principle of their function. They will obtain the basic knowledge for designing, maintaining and upgrading drainage and irrigation systems.

Requirements:

Participation in exercises, processing of assigned problems, participation in excursions

Syllabus of lectures:

1. Introduction to the subject, history of land reclamation structures

2. Drainage of agricultural land, waterlogging, its causes, input data for drainage design

3. Main and detailed drainage facilities, surface pipe drainage

4. Determination of design parameters of pipe drainage, operation and maintenance of drainage systems

5. Other types of detailed drainage facilities, reconstruction and upgrading of drainage systems

6. Landfill drainage, sports field drainage, building drainage

7. Introduction to irrigation, need for irrigation, drought assessment.

8. Hydraulic limits for irrigation, automated irrigation systems

9. Calculation of supplementary irrigation Vc, Mz, Md

10. Repeat hydraulics, irrigation systems, spraying, belt sprinklers

11. Irrigation purposes and irrigation methods, artificial snow

12. Design, practice, problems.

13.Excursion

Syllabus of tutorials:

1. Repeating knowledge of pedology

2. Problem 1 - unsteady flow in a block of soil near a stream

3. Task 2 - design of a coastal retention drain

4. Task 3 - determination of drain spacing

5. Task 4 - design of the drainage system of the grass field

6. Examination test - drainage structures

Task 1 - Drought Assessment

8. Task 2 - Hydrolimits for irrigation

9, 10 Task 3 - Calculation of supplementary irrigation

11., 12. Task 4 - Design of an irrigation system for spraying

13. Examination test - Irrigation structures

Study Objective:

Obtaining basic knowledge for the design of drainage and irrigation systems.

Study materials:

Kulhavý, F., Kulhavý, Z: Navrhování hydromelioračních staveb, ČKAIT, 2008. ISBN 978-80-87093-83-2

Rehák, S. a kol: Zavlažovanie poĺných plodín, zeleniny a ovocných sadov, Bratislava 2015, 640 stran, ISBN: 978-80-224-1429-6

Váška, J. a kol.: Hydromeliorace, TK ČKAIT, 2000. ISBN 80-86426-01-7

Ritzema, H.,P.: Drainage Principles and Applications, ILRI Publication 16, 2006. ISBN 90 70754 3 39

Holý, M. a kol.: Odvodňovací stavby, SNTL/ALFA,1989, ISBN 80-03-00023-8

Šálek, J.: Závlahové stavby, VUT Brno 1993, 204 stran, ISBN 80-214-0497-3

Kochánek, K.: Komplexní projekt HM2, Vydavatelství ČVUT Praha 1996, 203 stran, ISBN 80-01-01465-7

ČSN 754200 - Hydromeliorace - Úprava vodního režimu zemědělských půd odvodněním

ČSN 75 0434 Meliorace - Potřeba vody pro doplňkovou závlahu, ÚNMZ 2017

TNV 75 4310 Závlahová zařízení pro mikrozávlahy, Sweco Hydroprojekt 2018

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-06-16
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet5562006.html