Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2024/2025

GIS and Landscape Conservation

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
143XGOK Z 1 1P+1C Czech
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Department of Landscape Water Conservation
Synopsis:

Use of GIS in landscape protection and landscape water conservation. Overland flow genesis in watershead and its reduction. Principles of soil erosion processes and its prevention. Overland flow characteristics calculation, soil erosion and sediment transport assessment. Basics of retention structures and soil erosion measures design. Land-use and ecological stability of landscape. Tools: ArcGIS, Atlas DMT, Idrisi, PhotoModeler Scanner, Agisoft PhotoScan, Open Source GIS (Q-GIS, GRASS GIS). Based on the student demands

Requirements:

Participation in seminars is mandatory. Completion of the course is conditioned by active participation in seminars, continuous consultation of solved problems and submission of a summary report in PDF format three weeks after the end of the semester.

Course evaluation: credit for semester work processed at the individual location of each student, with processed territorial analysis including photo documentation of the basic field survey of the locality of interest.

Syllabus of lectures:

The content of individual lectures will be specified after consultation with those interested in the first exercise.

Syllabus of tutorials:

Exercises take place in a computer lab, completion of the course assumes the use of students' own computers with SW installation for the implementation of the project.

Study Objective:

(1) To learn how to use GIS analysis for landscape assessment and to use existing geoinformation sources that provide information on flood and erosion retention and ecological stability.

(2) To understand the complex issues of flood and erosion protection in relation to the historical and current development of the landscape in the Czech Republic and its legislative framework.

Study materials:

! Metodický návod k provádění pozemkových úprav. (2016). Praha: Státní pozemkový úřad. ISBN nemá, dostupný online (https://www.spucr.cz/)

! Technický standard dokumentace plánu společných zařízení v pozemkových úpravách. (2016). Praha: Státní pozemkový úřad. ISBN nemá, dostupný online (https://www.spucr.cz/)

! Kadlec, V. et al. (2014) Navrhování technických protierozních opatření. Certifikovaná metodika. Praha: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., ISBN: 978-80-87361-29-0

? Janeček, M. and kol. (2012) Ochrana zemědělské půdy před erozí. Edited by M. Janeček. Praha: ČZU, vydal powerprint, Praha, ISBN 978-80-87415-42-9

Note:
Further information:
http://storm.fsv.cvut.cz/pro-studenty/predmety/volitelne-predmety/gis-a-ochrana-krajiny/?lang=cz
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-06-16
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet5124206.html