Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2024/2025

Watershed Management

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
143YOPO Z,ZK 5 2P+2C Czech
Garant předmětu:
Tomáš Dostál
Lecturer:
Tomáš Dostál
Tutor:
Tomáš Dostál, Petr Kavka, Josef Krása
Supervisor:
Department of Landscape Water Conservation
Synopsis:

Catchment management basics at agriculturaly used landscape. Basic principles of hydrology, retention processes, soil erosion, sediment transport are presented. Also negative effects of soil erosion and surface runoff generation and possible control measures design.

Requirements:

Not any special. Basics of GIS application is advantage for seminars

Syllabus of lectures:

basic principles of erosion processes

basic theory of rainfall runoff processes

negative effects of erosion processes in the landscape

effects of erosion processes on water management

experimental research of erosion processes

basic erosion processes and agents

USLE

Further mathematic models of erosion processes

sediment transport into water courses

legislation frame of erosion processes

soft soil erosion control measures

technical soil erosion control measures

wind erosion

Syllabus of tutorials:

to be downloaded in most up to date form at WEB pages of Department:

http://storm.fsv.cvut.cz/pro-studenty/predmety/?lang=en

Study Objective:

The aim of the study is to prepare the student for engineering practice in catchment management structures - soil erosion conservation measures, ecological structure of landscape, retention measures, etc.

Study materials:

Obligatory literature:

Janeček M. a kol.; Ochrana zemědělské půdy před erozí, ,ČZU Praha, 2012

Novotný I. a kol.; Protierozní příručka; VÚMOP v.v.i.; 2015

Recommended literature:

Dostál T. a kol.; Navrhování TPEO; VÚMOP a ČVUT v Praze, 2015

Boardman J, Poesen J.: Soil Erosion in Europe, Willey, 2009

další vhodné materiály, metodiky, přednášky i cvičení jsou ke stažení na stránkách katedry:

http://storm.fsv.cvut.cz/pro-studenty/predmety/?lang=cz

Note:
Further information:
http://storm.fsv.cvut.cz/pro-studenty/predmety/?lang=cz
Time-table for winter semester 2024/2025:
Time-table is not available yet
Time-table for summer semester 2024/2025:
Time-table is not available yet
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-06-16
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet4932306.html