Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2024/2025

Health Protection in Transportation and EU

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
615W2OZ KZ 3 8B Czech
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Department Děčín
Synopsis:

Health protection in transportation in CR in the past and present. Conditions before 1989 and after, current legislature, future prospects. Harmonisation of legislation with other EU members. Fundamental principles of health protection and support in selected EU countries.

Requirements:

Not defined.

Syllabus of lectures:
Syllabus of tutorials:
Study Objective:

Knowledge of health protection systems in the Czech Republic and EU.

Study materials:

Bílá kniha: Evropská dopravní politika pro rok 2010: je čas rozhodnout, Nakladatelství dopravy a spojů, 2001

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších změn

89/391/EHS Směrnice Rady o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších změn a související předpisy

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-04-11
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet4395206.html