Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2024/2025

Logistics of Passenger and Freight Air Transport

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
617Y1LL KZ 2 2P+0C Czech
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Department Děčín
Synopsis:

Logistics airline passenger and cargo. Aircraft and airport terminals for passenger and cargo transport. Airlines in terms of logistics systems. Aerial transport process passengers and air cargo. Information systems in air transport. Global distribution systems.

Requirements:

not defined

Syllabus of lectures:
Syllabus of tutorials:
Study Objective:

The aim of the course is to acquaint students with the logistics of air passenger and cargo transport, information and global distributions systems in aviation.

Study materials:

PRUŠA, Jiří et al. Svět letecké dopravy. II., rozšířené vydání. Praha: Gallileo Training, 2015. ISBN 978-802-6083-092.

BÍNA, L. a J.PLOCH Provozování letecké dopravy a logistika. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2014. ISBN 978-80-7402-855-7.

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-06-16
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet4315206.html