Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2024/2025

Waste Management and Contamination

Login to KOS for course enrollment Display time-table
Code Completion Credits Range Language
143ODKO Z,ZK 6 3P+2C Czech
Garant předmětu:
Martin Dočkal
Lecturer:
Michal Sněhota, Martin Šanda
Tutor:
Michal Sněhota, Martin Šanda
Supervisor:
Department of Landscape Water Conservation
Synopsis:

Principles of linear and circular economy with a focus on construction and municipal waste. Waste collection, utilization and disposal systems (municipal, construction waste). Landfill security, landfill gas, landfill technology and post-closure reclamation. Measurement of waste production, biowaste management-composting and anaerobic digestion. Radioactive waste in the Czech Republic. Remediation of pollution - remediation methods to decontaminate the territory.

Requirements:

In order to complete the course, attendance at exercises is required, as well as the processing of several semester-long tasks solved in the field and in the laboratory. Assignments must be handed in by predetermined dates, no later than before the exam.

Syllabus of lectures:

Introduction - circular waste management

Landfills, incinerators, recycling

Bio waste

Landfill protection, design + landfill technology

Landfill closure and reclamation + landfill gas

Legislation

Radioactive waste

Rehabilitation - theory

Remedial technology

Syllabus of tutorials:

Topics of waste management

Household waste - ASSIGNMENT OF RESEARCH

Motivation to sort waste

Packaging + use of recycled material

Waste collection system - RESEARCH

Site selection for waste management

Black landfills - monitoring in the field

Examples of rehabilitation works

The effect of toxic substances on organisms; contamination modeling

Proposal for remedial measures for soil decontamination

Study Objective:

The aim is to provide basic information on waste management for engineering practice. Students will get to know their waste production and find out the possibilities of improving waste separation options. In the laboratory, they will learn about the methods of contaminant transport.

Study materials:

Kizlink J., Odpady - sběr, zpracování, zužitkování, zneškodnění, legislativa CERM 2014 - ISBN 9788072048847

Vaníček I.: Sanace skládek, starých ekologických zátěží, ČVUT v Praze-Praha 2002

Váňa J., Kotoulová Z.: Příručka pro nakládání s komunálním bioodpadem, MŽP-Praha 2001

, ISBN 80-7212-201-0

Sharma, H.D. a Krishna R.R.. Geoenvironmental engineering: site remediation, waste containment and emerging waste management technologies. Hoboken: Wiley, 2004. ISBN 0-471-21599-6.

Internetové prezentace k předmětu Fakulty stavební ČVUT v Praze - http://storm.fsv.cvut.cz/

Note:
Further information:
http://storm.fsv.cvut.cz/pro-studenty/predmety/bakalarske-studijni-programy/stavebni-inzenyrstvi-bc/inzenyrstvi-zivotniho-prostredi-bc/odpady-a-kontaminace/?lang=cz
Time-table for winter semester 2024/2025:
Time-table is not available yet
Time-table for summer semester 2024/2025:
Time-table is not available yet
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-06-16
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet4133306.html