Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2024/2025

Water Management Project 2

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
143PVH2 KZ 5 4C Czech
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Department of Landscape Water Conservation
Synopsis:

SEWERAGE: Data collection and processing for a given site, design of scenarios of foul water drainage and storm water drainage or infiltration.

WATER SUPPLY: Design of water supply of a given site. Data collection, determination of the way of water supply. Design of feeding pipelines, water storage and main distribution pipelines. Drawing of situation and longitudinal profile.

Requirements:

none

Syllabus of lectures:
Syllabus of tutorials:

SEWERAGE: Data collection and processing for a given site, design of scenarios of foul water drainage and storm water drainage or infiltration.

WATER SUPPLY: Design of water supply of a given site. Data collection, determination of the way of water supply. Design of feeding pipelines, water storage and main distribution pipelines. Drawing of situation and longitudinal profile.

Study Objective:

To learn data collection and processing as well as design of typical tasks of sanitary engineering.

Study materials:

Nypl V. - Synáčková M.: ZS30 - Stokování. Vydavatelství ČVUT Praha, 1998, Typové podklady a technické normy., Šrytr P.: Městské inženýrství. Díl 1. a 2. Academia Praha, 1998, 2001, Tesařík I. a kol.: Vodárenství. SNTL, Praha 1987, Grűnwald A. a kol: Vodárenství. TK11 ČKAIT, Praha 1998,

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-06-16
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet4125306.html