Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2024/2025

Forensic Expertise

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
22Y1SZ KZ 2 2P+0C Czech
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Department of Forensic Experts in Transportation
Synopsis:

Historical evolution of forensic engineering, forensic activity, current legislature in the Czech Republic, different disciplines, notion of forensic, forensic legislation, basic forensic acts, expert role in the obtaining proofs, forensic methodology. Notion of the evidence, general principles of evidence obtaining, metrology, protocol, evidences collection, site inspection, forensic report, elements. Finding, expert testimony / report.

Requirements:

not defined

Syllabus of lectures:
Syllabus of tutorials:
Study Objective:

Knowledge and skills in the field of forensic expertise. Practical procedures in forensic activities.

Study materials:

Bradáč A. a kol.: Soudní inženýrství, Akademické nakladatelství CERM, ISBN 80-7204-133-9

Zákon č. 36 ze dne 6. dubna 1967 o znalcích a tlumočnících. In: Sbírka zákonů České republiky. 1998, částka 14

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 37 ze dne 17. dubna 1967 k provedení zákona o znalcích a tlumočnících.

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-05-25
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet4097206.html