Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2024/2025

Building energy classification

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
2162105 KZ 3 1P+1C Czech
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Department of Environmental Engineering
Synopsis:

Building energy classification with a wiev to achieve lower annual energy comsumption.

Requirements:

Knowledge in:

- heating

- ventilation and airconditionig

- alternative energy sources

Syllabus of lectures:

1. Energy performance of buildings, methods for expressing energy performance and for energy certification of buildings.

2. Annual energy consumption of the building.

3. Annual energy consumption of the ventilation and airconditioning systems.

4. Annual energy consumption of the technology (heat, steam, pressed air).

5. Possibility of the annual energy consumption reduction.

6. Energy sources efficiency.

7. Ecological load.

8. Knowledge in economic analysis of the designed project (NPV, IRR).

9. Energy performance of buildings (Czech legislature).

10. Verification oh the boilers and airconditioning systems efficiency (Czech legislature).

11. Case study.

12. Essay.

13. Essay.

Syllabus of tutorials:

Having regard to lecture.

Study Objective:

Knowledge in possibility of the annual energy consumption reduction.

Knowledge in economic analysis of the designed project.

Study materials:

1. Valid legislature in CZ and EU.

2. Vytápění, skripta ČVUT v Praze; Doc. Ing. K. Brož, CSc.

3. Solární tepelná technika; Ing. Dr. J. Cihelka

4. Technický průvodce větrání a klimatizace; Prof. Ing. J. Chyský, CSc. - Prof. Ing. K. Hemzal, CSc.

5. Bulletin ČEA č.2188/2002 - Energetický audit nových staveb.

6. Publikace ČEA č.3175/2003 - Katalog typových návrhů úsporných opatření v energetickém auditu.

7. Publikace ČEA č.27/2006 - Výpočetní postup pro EA a energetický průkaz pro budovy v části vytápění a ohřevu teplé vody podle EN.

8. Drkal, F.; Lain, M.; Schwarzer, J.; Zmrhal, V.

Vzduchotechnika, Praha: Evropský sociální fond, 2010.

9. Drkal, F.; Lain, M.; Schwarzer, J.; Zmrhal, V.

Klimatizace a průmyslová vzduchotechnika, Praha: Evropský sociální fond, 2010.

10. ČSN EN ISO 13790

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-06-14
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet3819206.html