Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2024/2025

Safety Technologies of Transportation and Information Systems

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
23BDIS KZ 3 2+0 Czech
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Synopsis:

Safety of transportation means - principles, testing, evaluation. Safety of infrastructures, critical structures, crisis scenarios. Safety of information systems and their robustness.

Requirements:

physics, mathematics, mathematical logic

Syllabus of lectures:
Syllabus of tutorials:
Study Objective:

The target is to provide students with an overview of safety principles in transport and related areas.

Study materials:

Procházková, D.: Strategické řízení bezpečnosti území a organizace. ISBN: 978-80-01-04844-3. ČVUT, Praha 2011, 483p.

Procházková, D.:Bezpečnost kritické infrastruktury. ČVUT, Praha 2012, ISBN: 978-80-01-05103-0, 318p.

Procházková, D.: Rizika spojená s pohromami a inženýrské postupy pro jejich zvládání. ISBN 978-80-01-05479-6. ČVUT, Praha 2014

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-06-16
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet3709206.html