Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Field training - Railway structures (1 week)

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
137YZVT KZ 1 2C Czech
Corequisite:
Railway Structures 1 (137ZE01)
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Department of Railway Structures
Synopsis:

The subject is focused on the practical acquisition of skills in the field of passporting of the railway line, basic geodetic work (polygon plan, alignment of cross-sections and longitudinal profile, laying out the transition curve) and the processing of related calculation and drawing documentation. Part of the teaching is the performance of a static and impact load test and the measurement of the parameters of the structural arrangement of the track in the curve and in the turnout. The education takes place in the form of a five-day course on a real railway track. Students work in teams.

Requirements:

Exam from subject 137ZE01.

Syllabus of lectures:

The course does not have lectures. This is a practical exercise in the field.

Syllabus of tutorials:

Topographical and altimetric surveying of the existing railway line (polygon layout, surveying of cross-sections), reconstruction proposal, drawing part (situation, longitudinal profile, sample cross-section), laying out the transition curve). Performance of static and impact load test, measurement of track geometric parameters.

Study Objective:

Practical application of acquired knowledge in the given field during teaching in the field. Gaining practical experience with geodetic instruments, measuring equipment for static and impact load testing and working in a team.

Study materials:

!Horníček, L. a kolektiv: Praktické cvičení ze železničních staveb, ČVUT v Praze, 2013, ISBN 978-80-01-05057-6

! Břešťovský P.: Železniční stavby 1. Návody pro cvičení, ČVUT v Praze, 2018, ISBN 978-80-01-06373-6

?Esveld C.: Modern Railway Track, TU Delft, 2016, ISBN 978-1-326-05172-3

? Krejčiříková H.: Železniční stavby 1 / 1. část. ČVUT v Praze, 2017, ISBN 978-80-01-06157-2

? Blažek R., Skořepa Z.: Geodézie 3. Výškopis. ČVUT v Praze, 2009, ISBN 978-80-01-04358-5

:ČSN 73 6360-1, Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 1: Projektování, ČNI, 2008

:ČSN 73 6360-2, Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba, ČNI, 2009

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2023-08-30
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet3405306.html