Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2024/2025

Project Design 1

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
143PZ01 KZ 5 4C Czech
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Department of Landscape Water Conservation
Synopsis:

Students will work on a study of the construction of a small water reservoir and on the revitalization of a small water courses under the reservoir. The study will include a textual, computational and drawing part.

Requirements:

The condition for obtaining credit is participation in exercises, consultation of the project and handing in the prepared study.

Syllabus of lectures:

The course does not have lectures.

Syllabus of tutorials:

The set of exercises is divided into two consecutive parts. The issue of small water reservoirs will be discussed in the first part. In the second part, the issue of designing the revitalization of small watercourses will be discussed.

Study Objective:

The aim of the project is to acquire design skills in the field of small water reservoir designs and revitalization of small watercourses.

Study materials:

Vrána K., Beran J. (2013) Rybníky a účelové nádrže. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT. ISBN 978-80-01-04002-7

Vrána K. (1998) Rybníky a účelové nádrže - příklady. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT. ISBN 978-80-01-00656-6

Vrána, K., Dostál, T., Gergel, J., Kender, J., Zuna, J.: Revitalizace malých vodních toků – součást péče o krajinu. Consult, MŽP, Praha 2004, 60 s. ISBN 80-902132-9-4

Just, T. et al.: Vodohospodářské revitalizace a jejich uplatnění v ochraně před povodněmi. ZO ČSOP, MŽP, AOPK ČR, Praha 2005. - 359 s. ISBN 80-239-6351-1

ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže (2011)

ČSN 75 2101 Ekologizace úprav vodních toků

Note:
Further information:
https://storm.fsv.cvut.cz/pro-studenty/predmety/bakalarske-studijni-programy/stavebni-inzenyrstvi-bc/inzenyrstvi-zivotniho-prostredi-bc/projekt-1/?lang=cz
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-06-16
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet3341206.html