Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2024/2025

General Anatomy and Physiology 2

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
16OAF2 Z,ZK 4 2+2 Czech
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Department of Dosimetry and Application of Ionizing Radiation
Synopsis:

Heart and physiology of cardiac activity. General anatomy of blood vessels, main arteries of the body, overview of veins and physiology of blood, blood clotting. Overview of nerves. CNS. Visual system and physiology of the visual system. Auditory and vestibular system and physiology of hearing and balance. Skin, endocrine glands.

Requirements:

Required prerequisity is 16OAF1.

Syllabus of lectures:

1. Endocrine glands, mammary gland, skin. (anatomy)

2. Heart, arteries, veins, lymphatic system, spleen. (anatomy)

3. Hormonal regulation, pregnancy tests, osteoporosis. (physiology)

4. Cardiac activity, blood pressure measurement, blood pressure model. (physiology)

5. Blood function, era counting, leu, hematocrit, sedimentation. (physiology)

6. Cranial nerves, autonomic nerves, spinal nerves. (anatomy)

7. General neurophysiology. ECG. (physiology)

8. CNS. (anatomy)

9. Sleep, wakefulness, rhythms. (physiology)

10. Senses. (anatomy)

11. Senses. Examination of sight and hearing. Threshold of pain and touch. (physiology)

12. Learning. Memory testing and reflexes. (physiology)

13. Demonstration at the autopsy room.

Syllabus of tutorials:

Copies the lecture syllabus.

Study Objective:

Knowledge:

Knowledge of medical terminology. Basics of human anatomy and physiology (vascular system, nervous system). Knowledge of the human senses from an anatomical and physiological point of view.

Abilities:

Orientace v základní lékařské terminologie a stavbě a funkcích člověka (zejména pro potřeby radiologického technika/fyzika).

Study materials:

Key references:

[1] Doubková A., Linc R., Anatomie pro bakalářský studijní obor - Fyzioterapie, I., II. díl, Praha, Karolinum, 2012

[2] Kolektiv autorů, Úvod do preklinické medicíny, Kachlík D., Anatomie, Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta, 2013

Recomended references:

[3] Feneis H., Dauber W., Anatomický obrazový slovník, 2. vyd., Grada, Praha, 1996, ISBN 80-7169-197-6

[4] Otová, Soukup Kapras a kol., Biologie člověka pro bc studium na LF. Karolinum, Praha 1997

[5] Rokyta R. a kol, Fyziologie, Praha, 2000

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-06-14
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet3183706.html