Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Crisis Management

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
23KM KZ 2 2+0 Czech
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Department of Security Technologies and Engineering
Synopsis:

Theory and legal frame of crisis management with direction to Rescue system (IZS). After introduction to safety domain, there are terms and knowledge on theory and position of crisis management and its targets, IZS-crisis management-crisis planning and basic legislation. Practical part is concentrated to responsibility matrix compilation.

Requirements:

logic thinking, princiles of problem solving

Syllabus of lectures:
Syllabus of tutorials:
Study Objective:

Extending the knowledge from management domain - crisis management, i. e. way of response to critical situations in territory. Public administration tasks in crisis management in the CR. Application of tool „Responsibility matrix“ that ensures rational management and co-ordination of activities during the response.

Study materials:

D. Procházková: Krizové řízení pro technické obory. ISBN 978-80-01-05292-1. ČVUT

D. Procházková, J. Procházka: Integrální bezpečnost zajišťuje optimální rozvoj životního prostředí. ISBN 978-80-01-05480-2. ČVUT, Praha 2014

D. Procházková: Rizika spojená s pohromami a inženýrské postupy pro jejich zvládání. ISBN 978-80-01-05479-6. ČVUT, Praha 2014

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2023-08-30
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet2793006.html