Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2024/2025

Project Documentation in Practice

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
12Y1DS KZ 2 2P+0C Czech
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Department of Transport Engineering and Transportation Planning
Synopsis:

Project documentation creating. Project documentation types. Support materials for project documentation creating. Building permit obtaining process. Budget and pricing. Practical creation of some project documentation parts.

Requirements:

traffic engineering basics

Syllabus of lectures:
Syllabus of tutorials:
Study Objective:

Creation process of project documentation including its approval process. Principles of territorial plan creation. Respect to territorial plan and territorial limits by project documentation creating. Specific examples from practice.

Study materials:

Act 183/2006 Coll. „o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)“

Regulation 499/2006 Coll. „o dokumentaci staveb“

Regulation 500/2006 Coll. „o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti“

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-05-25
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet2786806.html