Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2024/2025

Methods of determination of biomeasurement uncertainties

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
17DBMUNB ZK 5 2P Czech
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Department of Biomedical Technology
Synopsis:

System of metrology and relevant legislation. Systems of units, quantities and standarts. International systems. Medical devices and metrology. EU directives relevant to the medical devices. International documents and technical norms relevant to the medical device metrology. Medical device certification. Measurement errors and uncertainties. Biosystem measurement models. Uncertainties during calibration.

Requirements:
Syllabus of lectures:

1.The law of metrology. The national metrology system.

2.The system of law and technical rules determinative authority position of state administration and others subjects.

3.The system as komplex of facilities and equipments. The fundamental metrology, legal metrology, industrial metrology.

4.The global metrology system. International cooperation: metric convention, EUROMET, MRA, OIML, WELMEC.

5.The health care equipment and metrology. The directives EU relating to explicit test gear. International documents and technical standards relative to metrology of health care equipment. Certification of health care equipment.

6.Uncertainties and connections to international rules. Biomeasuring errors. Uncertainties of biomeasuring, types of uncertainties.

7.Standards uncertainties by direct measurement. The rules of uncertainties propagation. Measurement models by biosystems. Calibration uncertainties and meter verification.

Syllabus of tutorials:
Study Objective:

The goal of this subject is to inform students about theory of the metrology and the certification by the health care equipment and its related legislature.

Study materials:

[1] Vejrosta, V.: Konstrukce zdravotnických elektrických přístrojů - aplikace požadavků mezinárodních a evropských norem. Praha, Česká společnost pro zdravotnickou techniku 2001.

[2] Guide to the Expression of Uncertainty of Measurements, ISO, Ženeva, 1993

[3] IEC 60359:2001; „Electrical and electronic measurement equipment - Expression of performance“

[4] ČSN EN 60359 „Elektrická a elektronická měřicí zařízení - vyjadřování vlastností“; ČSNI 2003

[5] PALENČÁR, R. - VDOLEČEK, F. - HALAJ, M.: Nejistoty v měření I až V, soubor článků v časopise AUTOMA, č. 7-8/2001, č. 10/2001, č. 12/2001, č. 4/2002 a č.

Note:
Further information:
Course may be repeated
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-06-14
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet24929005.html