Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2024/2025

Road Traffic Accidents Analysis Introduction

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
622UAN KZ 2 1P+2C Czech
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Department Děčín
Synopsis:

Important parameters of road infrastructure, typical vehicle dimensions, distance-time diagram, response time components, backward projection of accidental process, vehicle body post-crash deformation, impact influence on passengers, video documentation, problem who was the driver, documentation, marks analysis, limits of accidental analysis, cornering, critical maneuvring, technical view hindrances, visibility and discriminability, nightfall.

Requirements:

construction of vehicles, kinematics and dynamics of mass point, newtons laws, oscilation, impact, impulse, plastic and elastic deformation

Syllabus of lectures:
Syllabus of tutorials:
Study Objective:

This subject helps students to get acquinted with basic procedures of traffic accidents analysis, treated tasks and level of externalities influence.

Study materials:

Šachl, J., Šachl, J., Schmidt, D., Mičunek, T., Frydrýn, M.: Analýza nehod v silničním provozu, 1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2010. 142 s. ISBN 978-80-01-04638-8.

Šachl, J., Šachl, J.: Adheze pneumatik v analýze silničních nehod, ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví v dopravě, říjen 2008

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-06-16
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet2380306.html