Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2024/2025

Knowledge Management

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
51XPKM KZ 4 2P+1C Czech
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Institute of Pedagogical and Psychological Studies
Synopsis:

Knowledge Management deals with the management knowledge and skills in the enterprise with the aim of increasing the competitiveness of organizations .

Requirements:

Mandatory attendance throughout the 4 hr block instruction - ( 10x , participation of at least 8 blocks ) active participation in class .

Syllabus of lectures:

Knowledge management and personnel management. Knowledge worker . Fundamentals of the theory of knowledge and knowledge creation .

Definition of knowledge. Knowledge potential , key , basic and outdated. Tacit and explicit knowledge . Spiral knowledge. Knowledge conversion .

Information assurance knowledge management , types of information systems.

Social networking , mapping knowledge in the organization . Procedural and structural dimension of knowledge.

Identification of knowledge in the organization , the basic concepts and procedures. Knowledge management . Context and content analysis skills .

Information or knowledge society . Corporate culture , its importance for knowledge management . Human capital , intellectual capital , the strategic importance of knowledge. Benefits and barriers to knowledge management .

Mind Maps . Relationship data - information -knowledge.

Syllabus of tutorials:

Knowledge management and personnel management. Knowledge worker . Fundamentals of the theory of knowledge and knowledge creation .

Definition of knowledge. Knowledge potential , key , basic and outdated. Tacit and explicit knowledge . Spiral knowledge. Knowledge conversion .

Information assurance knowledge management , types of information systems.

Social networking , mapping knowledge in the organization . Procedural and structural dimension of knowledge.

Identification of knowledge in the organization , the basic concepts and procedures. Knowledge management . Context and content analysis skills .

Information or knowledge society . Corporate culture , its importance for knowledge management . Human capital , intellectual capital , the strategic importance of knowledge. Benefits and barriers to knowledge management .

Mind Maps . Relationship data - information -knowledge.

Study Objective:

Knowledge Management aim of the course is to gain knowledge about the importance of knowledge for improving the competitiveness of organizations and a basic knowledge of methods and techniques used for knowledge management

Study materials:

COLLISON C., PARCEL G.,Knowledge Management.Computer Press, Praha, Grada 2005

DUCHOŇ, B., ŠAFRÁNKOVÁ, J., Management. Integrace tvrdých a měkkých prvků řízení. Praha, C-H. Beck, 2008

MLÁDKOVÁ L.,Moderní přístupy k managementu. Tacitní znalost a jak jí řídit. Praha,C.H.BECK, 2005,

MLÁDKOVÁ, L., Management znalostí v praxi. Praha, Professional Publishing 2004

MOLNÁR Z.,Manažerské informační systémy. Praha, ČVUT 2010

SKLENÁK, V., Data, informace, znalosti a internet. Praha, C. H. Beck, 2001

VYMĚTAL, J. DIAČIKOVÁ, A. VÁCHOVÁ, M., Informační a znalostní management v praxi. Praha, LexisNexis CZ s.r.o., 2005

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-06-16
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet2373606.html