Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2024/2025

Servomechanisms of Production Machines

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
2351122 Z,ZK 4 3P+1L Czech
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Department of Production Machines and Equipment
Synopsis:

Actuator in servomechanisms (hydraulic motors and electric motors), control equipment. Transmission mechanisms of production machines feed drives. Increasing of feed drive axes dynamics, special kinematics arrangement. Dynamic model of feed drive axis. Vibration suppression in feed drive axes.

Requirements:
Syllabus of lectures:

1) Components of feed drives axes of NC machinetools and robots

2) Electric and hydraulic power elements and its control elements

3) Static characteristic, equations of motion

4) Specific demands on regulating electric motors

5) Special electric motors in feed drive axes

6) Common features of electrical and hydraulic drives

7) Transmissions in NC machine tools and robots feed drives

8) Ballscrews, stiffness, friction

9) Irregular motion of motor and transmissions

10) Increasing of dynamic of feed drives, transmission optimization

11) Dynamical model of feed drive axes, stiffness matrix and its transformation to modal form

12) Supressing of vibrations in machine tool feed drives

13) Methods of measuring of static and dynamic characteristic

Syllabus of tutorials:

1. Stiffness of hydraulic motor

2. Properties of ball screw feed drive axis

3. Computation of modal properties

4. Pulse excitation

5. Floating principle

6. Experimental modal analysis

Study Objective:
Study materials:

Souček,P.: Elektrohydraulické servomechanismy, skriptum ČVUT 1992 (in Czech)

Souček,P.: Vložené převody v pohonech NC strojů a robotů, skriptum ČVUT 2019 (in Czech, digital library DSpace ČVUT)

Souček,P.: Pohony výrobních zařízení (servomechanismy), skriptum ČVUT 1997 (in Czech)

Souček,P.: Servomechanismy ve výrobních strojích, monografie, vydavatelství ČVUT 2004 (in Czech)

Souček,P., Bubák,A.: Vybrané statě z kmitání v pohonech výrobních strojů, skriptum ČVUT 2008 (in Czech)

Heller, J.: Pohonové systémy II. (Pohony a přenosy II.), Praha ČVUT 1990 (in Czech)

Crowder, R.:, Electric Drives and Electromechanical Systems: Applications and Control, Newens, 2006 (in English)

Company brochures: Bosch-Rexroth, MOOG, Hydac, Hytos, Parker (multilanguage)

Souček, P.: Příloha „Regulační pohony v posuvech NC strojů“ v časopisu MM Průmyslové spektrum, únor 2010, č.1,2 (in Czech)

Souček, P.: Příloha „Převody v pohonech NC strojů a robotů“ v časopisu MM Průmyslové spektrum, prosinec 2016, č.12 (in Czech)

Souček, P.: Zajímavosti z dějin mechaniky a současné astronomie, (Dodatek C: Velké pozemské dalekohledy - jejich pohony), skriptum ČVUT 2016 (in Czech, digital library DSpace ČVUT)

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-06-16
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet1904906.html