Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2024/2025

Computer Presentations

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
51XEPP KZ 4 0P+3C Czech
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Institute of Pedagogical and Psychological Studies
Synopsis:

Students will learn basics of presentation structuring, basic aspects influencing successful presentation. Students should learn how to present information and results of their work, which form to use taking into account the audience.

Students should adapt the form of their presentation to expectations, level of understanding and experience of the audience. Students will learn to apply modern didactic techniques in their presentations.

Requirements:

Presentation and defense of two presentations. Preparation of presentations „About Me“ and „My Hometown“.

Syllabus of lectures:
Syllabus of tutorials:

1.Managing the MS PowerPoint Environment

2.Microsoft account, Skydrive, PowerPoint Web App

3.Creating a Slide Presentation

4.Working with Graphical and Multimedia Elements

5.Themes and Templates

6.Creating Charts and Tables

7.Applying Transitions and Animations

8.Export a Import; Collaborating on Presentations, Preparing Presentations for Delivery, Delivering Presentations

9.Student presentations and group discussion

Study Objective:

The aim of the course Computer presentation is to teach students how to create and edit high-quality graphical presentation using the Application Software Microsoft ? PowerPoint 2010. Assumptions underlie the work in MS Windows environment at the user level.

Study materials:

Mandatory reading:

Andres, P. Počítačové prezentace. Praha, ČVUT v Praze, 2011, ISBN 978-80-01-04764-4.

Chytil, J., Klatovský, K. Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2010. Microsoft Partneři ve vzdělávání, Praha 2010.

Lambert, J., Cox, J. MOS 2010 Study Guide for Microsoft PowerPoint. Microsoft Press, Washington 2011, ISBN 978-0-7356-6245-2.

Lambert J., Cox, J. MOS 2010 Study Guide for Microsoft Word, Excel, PowerPoint, and Outlook. Microsoft Press, Washington 2011, ISBN 978-0-7356-4875-3.

Laurenčík, M. PowerPoint 2010, podrobný průvodce. GradaPublishing, Praha 2011, ISBN 978-80-247-3640-2.

Suggested information and learning resources:

Hierhold, E. Rétorika a prezentace. Grada Publishing, Praha 2008, ISBN 978-80-247-2423-2.

Kazík, P. Rukověť dobrého lektora: Praktické tipy a návody pro začínající i zkušené přednášející. Grada Publishing, Praha 2008, ISBN 978-80-247-2453-9.

Klarer, M. Působivá prezentace a přednáška v angličtině. Grada Publishing, Praha 2007.

Medlíková, O. Přesvědčivá prezentace (2. aktualizované vydání). Grada Publishing, Praha 2010, ISBN 978-80-247-3455-2.

MICROSOFT. Partneři ve vzdělávání [online]. [cit. 2013-01-30]. Dostupné z: http://www.pil-network.com

Plamínek, J. Komunikace a prezentace: Umění slyšet, mluvit a rozumět (2., doplněné vydání). Grada Publishing, Praha 2012, ISBN 978-80-247-4484-1.

Townsend, J. Prezentace. Portál, Praha 2007.

Tvrdá, J. Lektorské finty: Jak připravit a realizovat zajímavá školení (2. aktualizované a rozšířené vydání). Grada Publishing, Praha 2011, ISBN 978-80-247-3675-4.

Wieke, T. Prezentace. Jak překonat obvyklé problémy a působit přesvědčivě. Grada Publishing, Praha 2006, ISBN 80-247-1682-8.

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-06-16
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet1698906.html