Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2024/2025

Programming in the CR and in the EU

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
16PRG Z,ZK 5 2P+2C Czech
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Institute of Management Studies
Synopsis:

Introduction to basic approaches of programming in the CR and in the EU. Getting an overview of the programs implemented in the Czech Republic within the economic and social cohesion and programs implemented by national funds. Emphasis on basic principles of project design, acquisition of the ability to create a project proposal to support development of the city or region.

Requirements:
Syllabus of lectures:
Syllabus of tutorials:
Study Objective:

The aim of training is to acquaint students with the fundamental approaches to programming in the Czech Republic and the EU. The students will get an overview of the programs implemented in the Czech Republic within the Policy of Economic Social and Territorial Cohesion and of the programs financed by supranational funds. The course will also aim at the basic principles of project writing so that after completion of the course they are prepared to design their own projects supporting municipal or regional development.

Study materials:

Kolektiv autorů (editoři: J. Kadeřábková, P. Mates, R. Wokoun): Úvod do regionálních věd a veřejné správy. 5.

rozšířené vydání. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň, 2008, 456 s. ISBN 978-80-7380-086-4.

Wokoun R., Malinovský J., Damborský M., Blažek J. a kol.: Regionální rozvoj (Východiska regionálního rozvoje,

regionální politika, teorie, strategie a programování). Linde Praha a.s., 2008, 480 s. ISBN 978-80-7201-699-0.

Wokoun R.: Strukturální fondy a obce I. ASPI a. s., Praha, 2006, 146 stran. ISBN 80-7357-138-2

Němec, V.: Projektový management. Grada, 2002, 80-247-0392-0

Fiala, P.: Projektové řízení : modely, metody, analýzy. Professional Publishing, 2004, ISBN 808641924X

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-06-16
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet1669306.html