Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2024/2025

Artificial Lung Ventilation: Methods and Equipment

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
17DBMUPV ZK 5 2P Czech
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Department of Biomedical Technology
Synopsis:
Requirements:

The subject can be completed by final exam which may be written, oral or combined.

Syllabus of lectures:
Syllabus of tutorials:
Study Objective:
Study materials:

Základní:

1.Dostál P.: Základy umělé plicní ventilace. 2. vydání. Computer Press, 2007, ISBN-10: 80-7345-059-3.

2.Pachl, J., Roubík, K.: Základy anesteziologie a resuscitační péče dospělých i dětí. 1. vyd. 1. dotisk, Praha: Karolinum, 2005. 376 s. ISBN-10: 80-246-0479-5.

3.Lumb A.: Nunn's Applied Respiratory Physiology. Elsevier, 2005, 520 s. ISBN-13: 978-0-7506-8791-1, ISBN-10: 0-7506-8791-6.

Doporučená:

4.Strnadová V., Svobodník A., Křepelka F.: Úvod do metodiky klinického hodnocení léčivých přípravků. 1. vyd., Praha, Grada, 2007. 150 s. ISBN 978-80-247-1917-7.

5.Hnadl, Z.: Monitorování pacientů v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči - vybrané kapitoly. IPVZ, Brno, 2002. 239 s. ISBN 80-7013-356-2.

6.Khandpur R.: Biomedical Instrumentation: Technology and Applications.McGraw-Hill Professional; 1 edition, 2004. 924 s. ISBN-10: 0071447849, ISBN-13: 978-0071447843.

Note:
Further information:
Course may be repeated
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-06-16
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet1652806.html