Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2024/2025

Basic Economy and Management in Health Service

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
17BZZER KZ 2 1P+1C Czech
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Department of Biomedical Technology
Synopsis:

This course provides students with basic knowledge and information on economic cathegories and relations between them, especiallly within the healthcare sector. The Czech healthcare system is studied in international comparison. In the third part of the course, the probelamatic of management is studied.

Requirements:

Team work

Examination

Syllabus of lectures:

1-2. Health, health care Economics, health care, health Policy

3-4. Economic charakter of health care services (demand)

5-6. Economic character of health care services (supply)

7-8. Healthcare financing

9-10. Management theory introduction

11-12. Organizing and decision making

13-14. Leading

Syllabus of tutorials:

1-4. Health, health care Economics, health care, health Policy

5-6. Health care systems in International Comparison

7-8. Health care system capacities

9-10. Motivation theory

11-13. Team work outcomes

14. Examination

Study Objective:

The aim of this course is to: (1) provide information on economic cathegories and relations between them, especiallly within the healthcare sector; (2) study the Czech healthcare system and (3) introduce the management theory.

Study materials:

- DURDISOVÁ, Jaroslava. Ekonomika zdraví. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2005, 228 s. ISBN 8024509989.

- NĚMEC, Jiří. Principy zdravotního pojištění. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 240 s. ISBN 9788024726281.

- DARMOPILOVÁ, Z.; MALÝ, I.: Ekonomika zdravotnictví (DSO). Masarykova univerzita. 2012

-GLADKIJ, I. a kol.: Management ve zdravotnictví, Computer Press, Brno, 2003.

- BLAŽEK, Ladislav. Management: organizování, rozhodování, ovlivňování. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 191 s. ISBN 9788024732756.

- KEŘKOVSKÝ, Miloslav; VYKYPĚL, Oldřich. Strategické řízení: teorie pro praxi. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2006, xiv, 206 s. ISBN 8071794538.

- REKTOŘÍK, Jaroslav, Jan ŠELEŠOVSKÝ a Josef VILÁŠEK. Krizové řízení ve veřejné správě. 1. vyd. Brno: Ekopress, 2004, 134 s. ISBN 8086119831.

- REKTOŘÍK, Jaroslav. Krizové řízení ve veřejné správě a ochrana obyvatel: učební text. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 63 s. ISBN 8021039345.

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-06-16
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet1532906.html