Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2024/2025

Information Systems

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
AD7B16INS Z,ZK 5 14+6s Czech
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Department of Economics, Management and Humanities
Synopsis:

Information, processing and storage of information with respect to its type. Technology and usage of information systems depending on their area application. Business processes and project oriented implementation of information systems. Implementation methodology, implementation and post implementation cycles. Legal questions of information systems implementation and information systems in state administration. Preview of different information types according to the customer size and sphere of business.

Requirements:
Syllabus of lectures:

1.Introduction to Information Systems

2.Project, Information Systems Implementation, Methodology

3.Practical Aspects of Project Control

4.Process Oriented Point of View, Implementation Ways

5.Practical Process Control Usage, BPM

6.Type of Information Systems, Introduction to Second Part of Lectures

7.Content Management Systems

8.Complex ERP Systems

9.Information Systems for Manufacturing Companies

10.Administration and Maintenance of Information Systems

11.CRM Systems

12.Legal questions of information, information systems in state administration.

13.Information Systems for Civil Service

14.Reserve

Syllabus of tutorials:

1.Introduction to seminars, used methods and tools

2.Sample project analysis

3.Sample project presentation

4.Definition of Student's Projects

5.Working on Project

6.Working on Project

7.Working on Project

8.First Presentation

9.First Presentantion

10.Working on Project

11.Working on Project

12.Final Presentations

13.Final Presentations

14.Assessment, reserve

Study Objective:

Orientation in information systems area, the ability to analyze information system deployment requirements and a complex look at information systems implementation.

Study materials:

1. Pink D.: Úplně nová mysl, Ideál, 2008

2. Buzan T., Ch. Griffiths: Myšlenkové mapy v byznysu, BIZBOOKS, 2010

2. Friedman T. L.: Svět je plochý, ACADEMIA, 2007

3. Hammer M.: Agenda 21, Co musí každý podnik udělat pro úspěch v 21. století, Management Press, 2012

4. Řepa V.: Procesně řízená organizace, Grada, 2012

5. L. Gála, J. Pour, Z. Šedivá: Podniková informatika, 2., přepracované a aktualizované vydání, GRADA, 2009

6. Vymětal D.: Informační systémy v podnicích - teorie a praxe projektování. Grada Publishing, 2009

7. Tvrdíková M.: Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy. Grada Publishing, 2009

8. P. Sodomka, H. Klčová: Informační systémy v podnikové praxi, 2. aktualizované a rozšířené vydání, Computer Press, 2010

9. Basl J., R. Blažíček: Podnikové informační systémy. 3., aktualizované a doplněné. Grada Publishing, 2012

10. Řepa, V.: Analýza a návrh informačních systémů., EKOPRESS, Praha 1999

11. Vrána, I., Richta, K.: Zásady a postupy při zavádění podnikových informačních systémů. GRADA, Praha 2005

12. Buchalcevová, A.: Metodiky vývoje a údržby informačních systémů, Praha: Grada Publishing, 2005

13. Bruckner T., Voříšek J., Buchalcevová A. a kolektiv: Tvorba informačních systémů, Principy, metodiky, architektury , Grada Publishing, 2012

14. Dohnal, J.: Řízení vztahů se zákazníky. Praha: Grada Publishing, 2002

15. Novotný, O., Pour, J., Slánský, D.: Business Inteligence. Praha: Grada Publishing, 2005

16. Rosenau, M., D.: Řízení projektů, Computer Press, 2007

17. Dvořák, D.: Řízení projektů. nejlepší praktiky s ukázkami v Microsoft Office, Computer Press, 2008

18. McConnell, S.: Odhadování softwarových projektů, Computer Press, 2006

19. Schwalbe, K.: Řízení projektů v IT, Computer Press, 2007

20. Učeň, J. Metriky v informatice. Praha: Grada Publishing, 2001.

21. Smejkal V., K. Rais: Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích, Grada, 2009

23. Maisner M., kolektiv: Základy softwarového práva, Wolters Kluwer ČR , 2011

24. Jansa L, , P. Otevřel: Softwarové právo, Praktický průvodce právní problematikou v IT, COMPUTER PRESS, 2011

25. Ľubomír L.: IT management, Jak na úspěšnou kariéru, COMPUTER PRESS, 2011

Note:
Further information:
https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/informacni-systemy
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-06-16
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet1395006.html