Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2024/2025

Legal Aspects of Management

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range
W38O010 ZK 5P+0C
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Department of Management and Economics
Synopsis:

The main purpose of the course is to give to grad students basic overview of legal aspects in the top management in the most important institutions. The course is specially focused on management of trading companies, which belong to the mostly used type of running a business.

Requirements:
Syllabus of lectures:

1.System of business law in the Czech Republic.

2. Institutional forms of running business focused to trading companies.

3.Entrepreneurial grouping

4.Business management of Corporation

5.Administrative management of Corporation

6.Corporate Goevernance

7.Bussines judgement rulle

8.Wrongful trading

9.Individual and multiple statutory bodies and its agency.

10. Conditions of discharge of office as an statutory body and limits in it.

11.Manager post agreement and agreement about discharge of an office.

12. Basic look in to legal regulations of business and trading companies in EU. Societas Europaea .

Syllabus of tutorials:
Study Objective:
Study materials:

Bauer,J. -Klimeš,F.: Teorie managementu, Legislativa, principy, metody, skripta, ČVUT, 1998

Bělohlávek, A.J. et al: Komentář k zákonu o obchodních korporacích, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň, 2013, ISBN 978-80-7380-451-0.

Eliáš,K.: Obchodní společnosti, Základní otázky, C.H. BECK/SEVT, Praha 1994.

Hodál,P.- Alexander, J.: Evropské právo obchodních společností, LINDE Praha, a.s., 2005.

Eliáš,K.: K některým otázkám odpovědnosti reprezentantů kapitálových společností, Právník, 1999, č. 4.

Havel, B.: Obchodní korporace ve světle proměn: Variace na neuzavřené téma správy obchodních korporací, Auditorium, Praha 2010.

Havel, B. a kol.: Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem, SAGIT, A.S., 2012, ISBN 978-80-7208-923-9.

Klimeš, F.: Některé aspekty právního postavení a odpovědnosti vrcholového managementu obchodních společností, sborník z konference Soudobé trendy v jakosti řízení-XXXI, 2010, ISBN 978-80-7265-189-4.

Klimeš,F.: Corporate Governance v novém korporátním právu ČR, Obchodní právo, 2014, č.8.

Klírová, J.: Corporate governance, Správa a řízení obchodních společností, MANAGEMENT PRESS, 2001.

Malý, M., Theodor,M., Peklo,J.: Řízení a správa společnosti (Corporate governance), VŠE, Praha, 2002.

Rozehnal.A. et al: Obchodní právo, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň, 2014, ISBN 978-80-7380-524-1.

Růčková,P. et al: Corporate governance v ČR, Profesional Publishing, Praha, 2008.

Záděra, F.: Povaha a obsah kriterií kladených na statutární orgán kapitálové obchodní společnosti, Právní fórum, 2012, č. 6.

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-06-13
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet10901602.html