Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2024/2025

Economical Aspects of Ecology

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
2383044 Z 3 1P+2C Czech
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Department of Management and Economics
Synopsis:

The course deals with the importance of protecting the environment and the effect of production engineering on the environment. Attention is focused on a methodology for assessing the impact of production processes and products themselves on the environment. Economic quantification of the damages caused by pollution and economic effectiveness of the environmental investments are calculated.

Requirements:

Presentation on a selected environmental issue, submission of solved problem tasks.

Syllabus of lectures:

1.Ecology as a science, the development of approaches to environmental protection

2.Global environmental problems, negative effects on the environment

3.Renewable and non-renewable resources

4.Ecology and engineering

5.Waste management, Impact of transport on the environment

6.Environmental Management (Standards ISO 14 000 and EMAS II)

7.Product life cycle analysis (LCA - Life Cycle Analysis), eco-design, cleaner production

8.Environmental costs, environmental indicators, Eco-labeling

9.Legal aspects and statistics of the environment in the CR, the state of the environment in the CR, monitoring the state of the environment

10.Quantification of damage caused by pollution of the environment

11.Economic efficiency of environmental investment

12.Environmental tools

13.Environmental Economics, off-market valuation methods

Syllabus of tutorials:

1.Ecology as a science, the development of approaches to environmental protection

2.Global environmental problems, negative effects on the environment

3.Renewable and non-renewable resources

4.Ecology and engineering

5.Waste management, Impact of transport on the environment

6.Environmental Management (Standards ISO 14 000 and EMAS II)

7.Product life cycle analysis (LCA - Life Cycle Analysis), eco-design, cleaner production

8.Environmental costs, environmental indicators, Eco-labeling

9.Legal aspects and statistics of the environment in the CR, the state of the environment in the CR, monitoring the state of the environment

10.Quantification of damage caused by pollution of the environment

11.Economic efficiency of environmental investment

12.Environmental tools

13.Environmental Economics, off-market valuation methods

Study Objective:

The nature of ecology, ecosystems, component of human environment, environmental disasters. Use of natural resources and their threatening, exhaustibility of resources. Threatening of air and water. Threatening of soil, life nature, landscape. Extent of environmental problems, global, regional and local problems, synergy of negative effects to environment. Conditions of environmental care, responsibility for qualitative improvement of environment. Complexity of economic and environmental problem-solving. Environmentalism and engineering, development of engineering production systems with regard to environmental aspects. Rational use of waste in engineering, materials recycling, energetic recycling, use of other waste. Impact of engineering plants on environment. Analysis of gas and firm emission sources, liquid and firm waste in the engineering industry. Economic quantification of damages. Calculation of damages caused by air polluting, damages caused by release of waste into the water courses and damages caused by waste dumping. Calculation of environmental investments effectiveness.

Study materials:

Moldan, B. a kol.: Ekonomické aspekty ochrany životního prostředí, Karolinum, Praha1997

Zahradník, J.: Management podniku, ČVUT, Praha 2003

Knápek, J., Geuss, E.: Životní prostředí a ekonomika, VČVUT, 2000

Moldan, B.: Ekologická dimenze udržitelného rozvoje, Karolinum, 2006

Veber J. a kol.: Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce, Management Press, 2006

Inovace výrobků a jejich systémů, Centrum inovací a rozvoje, 2004

Adamec,V.: Doprava, zdraví a životní prostředí, Grada Publishing, 2008

Kotovicová, J.: Čistší produkce, Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2003

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-06-14
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet10759602.html