Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2024/2025

Aircraft Systems

The course is not on the list Without time-table
Code Completion Credits Range Language
2221114 Z,ZK 4 2P+1C Czech
Garant předmětu:
Lecturer:
Tutor:
Supervisor:
Department of Aerospace Engineering
Synopsis:

Survay of airframe, propulsion unit and power supply systems.

Control systems driven by human and autopilot systems, primary and secondary control systems, mechanical, electrical and optical control systems, actuators and its accessories.

Landing gear control systems, layout, stability, wheels, tires. Brakes and brake control systems. Retraction/extension mechanisms.

Fuel systems, tanks, supply, defueling and refueling system, vent system, fuel quantity measurement and indication.

Rain protection, anti-icing and de-icing systems, icing classification, heat, chemical, mechanical and electromagnetic systems, ice detection.

Hydraulic systems, layout, classification, operating principles, hydraulic fluid, components, backing up.

Pneumatic systems, power drive, cabin pressurization, air conditioning, operating principles, components, backing up.

Emergency systems, anti-fire systems.

Oil systems, coolers and heat exhangers.

Requirements:

Aircraft Design

Aircraft Propulsion

Syllabus of lectures:
Syllabus of tutorials:
Study Objective:

To provide survey of types of airframe, propulsion unit and power supply systems, their layout, operating principles and ways of using.

Study materials:

R. Sýkora: Palubní soustavy letadel, skripta VUT Brno, 1989

L. Smrček: Airoraft mechanical design and systems, skripta Glasgow University, 1993

A. Šulženko: Konstrukce letadel, SNTL Praha, 1953

V. I. Polikovskij: Letadlové hnací skupiny, SNTL Praha, 1956

L. E. Neville: Aircraft designers`data book, McGraw-Hill Book Company, N.Y., 1950

F. I. Skljanskij: Privod rulevych pověrchnostěj samoljotov, MAŠINOSTROJENIE, Moskva, 1974

F. Zálešák: Konstrukce a projektování letounů kap. 12, Řízení letounu , skripta VAAZ Brno, S-264 - poř. č. tisku 1966

kolektiv: Základy konstrukce a pevnosti letadel, skripta VAAZ Brno, S-2085 - poř. č. tisku 1977

kolektiv: Konstrukce a pevnost letadel - II. díl, skripta VAAZ Brno, S-2127-II - poř. č. tisku 1971

V. Věk: Letadlové systémy, Ediční středisko ČVUT Praha, 1995

Moir, I., Seabridge, A.: Aircraft Systems: Mechanical, Electrical and Avionics Subsystems Integration, AIAA Education Series, USA, 2001

Currey, N.: Aircraft Landing Gear Design: Principles and Practices, AIAA Education Series, USA, 1988

Lombardo D.: Advanced Aircraft Systems, TAB Books, New York, 1993

Slavík, S.: Drak, systémy a nouzové vybavení letounů, učební texty dle JAR-ATPL, skripta pro fakultu dopravní ČVUT v Praze, Praha, 2004

Mikula J.: Konstrukce a projektování letadel II, skripta ČVUT 2005, ISBN 80-01-03338-4

Manuály Boeing B 737; Airbus 310; 319, 320 a 321, ATR 42, 72 a další

Note:
Further information:
No time-table has been prepared for this course
The course is a part of the following study plans:
Data valid to 2024-06-16
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/predmet10738202.html