Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2024/2025

Department of Education

Provided courses

Code Course name Language WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
Tutor completion credits range completion credits range
P00AUT AUTOCAD
 
Z 4 Z 4 The course is not on the list
XP00AUT AUTOCAD
 
Z 4 Z 4 The course is not on the list
BEBPP10 Bachelor project
 
English Z 10 Z 10 The course is not on the list
BEBPP15_KOP01 Bachelor project
 
English The course is not on the list
BEBPP20 Bachelor project
 
English The course is not on the list
BEBPP15 Bachelor project
 
English The course is not on the list
BLC Biologie člověka
 
Z 2 2+0s The course is not on the list
BIO Biomechanika
 
Z 2 1+1s The course is not on the list
DGPA1 Diagnostics of Fundamental Pathological Entities
 
Z 2 2s The course is not on the list
77DGPA2 Diagnóza a diagnostika základních patalogických jednotek II
 
Z 2 2s The course is not on the list
77DGPA1 Diagnóza a diagnostika základních patologických jednotek
 
Z 2 2s The course is not on the list
PLATBA4 Dodatečná platba, fiktivní předmět
 
NIC NIC The course is not on the list
PLATBA3 Dodatečná platba, fiktivní předmět
 
Czech NIC 0 NIC 0 The course is not on the list
P00EXP Experimentální a tvůrčí vědecká práce
 
Z 4 Z 4 The course is not on the list
XP00EXP Experimentální a tvůrčí vědecká práce
 
Z 4 Z 4 The course is not on the list
ISP Individuální studijní plán
 
NIC 0 0s NIC 0 0s The course is not on the list
A0B99ZAS Internship
 
Z 4 Z 4 The course is not on the list
A0M99ZAS Internship
 
Z 4 Z 4 The course is not on the list
BEMPP30 Master project
 
English The course is not on the list
BEMPP15 Master project
 
English Z 15 Z 15 The course is not on the list
BEMPP10 Master project
 
English Z 10 Z 10 The course is not on the list
BEMPP25 Master project
 
English The course is not on the list
BEMPP20 Master project
 
English The course is not on the list
PLATBA2 Platba za další studium, fiktivní předmět
 
NIC NIC The course is not on the list
PLATBA1 Platba za delší studium, fiktovní předmět
 
NIC NIC The course is not on the list
PMM Počítačové modelování mechatronických soustav
 
Z,ZK 4 2+2s The course is not on the list
XPMM Počítačové modelování mechatronických soustav
 
Z,ZK 4 2+2s The course is not on the list
A0M99OP Professional Practice
 
Z 4 0+2 Z 4 0+2 The course is not on the list
A0B99OP Professional Practice
 
Z 4 0+2 Z 4 0+2 The course is not on the list
AE0M99PP6 Professional Practice
 
Z 6 0+2 Z 6 0+2 The course is not on the list
AE0M99PP4 Professional Practice
 
Z 4 0+2 Z 4 0+2 The course is not on the list
AE0M99PP2 Professional Practice
 
Z 2 0+2 Z 2 0+2 The course is not on the list
AE0B99PP6 Professional Practice
 
Z 6 0+2 Z 6 0+2 The course is not on the list
AE0B99PP4 Professional Practice
 
Z 4 0+2 Z 4 0+2 The course is not on the list
AE0B99PP2 Professional Practice
 
Z 2 0+2 Z 2 0+2 The course is not on the list
XPAF Přehled anatomie a fyziologie
 
Z 2 2s The course is not on the list
77PAF Přehled anatomie a fyziologie
 
Z 2 2s The course is not on the list
PŘEP_BP/DP Přepracování bakalářské/diplomové práce
 
NIC 0 Os NIC 0 Os The course is not on the list
SOCRA Socrates Erasmus
 
NIC 0 2+2s NIC 0 2+2s The course is on the list
P00ZPR Zahraniční projekty
 
Z 4 Z 4 The course is not on the list
XP00ZPR Zahraniční projekty
 
Z 4 Z 4 The course is not on the list
ZBIO Zpracování biosignálů
 
Z 4 2+2s The course is not on the list
ZAF2 Základy anatomie a fyziologie II
 
Z,ZK 4 2+2s The course is not on the list
66ZDI Základy dopravního inženýrství
 
Z,ZK 4 2+2s The course is not on the list
66RPD Řízení provozu dopravy
 
Z,ZK 4 2+2s The course is not on the list
Data valid to 2024-06-16
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/katedra13922.html