Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Ústav tělesné výchovy a sportu

INFORMACE O TĚLESNÉ VÝCHOVĚ NA FAKULTĚ DOPRAVNÍ


Tělesnou výchovu a sport na Fakultě dopravní zajišťuje:
Ústav tělesné výchovy a sportu ČVUT (dále ÚTVS) se sídlem Pod Juliskou 4, 160 00 Praha 6 telefon: 224 351 881 fax. 233 337 353
Ředitel ÚTVS: doc. PaedDr. Jiří DRNEK, CSc. jiri.drnek@cvut.cz
Sekretariát ÚTVS: Marta Černá marta.cerna@cvut.cz
sekretariat@utvs.cvut.cz Pavla Macháčková pavla.machackova@cvut.cz
Kontaktní osoba: PaedDr. Luboš Neuman tel.: 22435 1890(č.dv.204/b)
lubos.neuman@cvut.cz
Tělesná výchova je pro studenty bakalářského studia povinná (kódy TV-1 a TV-2) v prvním a druhém semestru studia. Studenti jsou povinni absolvovat dva semestry výuky. Zápočet je udělen pouze na základě pravidelné docházky a je ohodnocen jedním kreditem.
Kódy pro tělesnou výchovu si studenti musí zapsat v KOSu. Pozor, předmět je vypsaný pod ÚTVS, ne pod vaší fakultou.
V každém semestru bakalářského i magisterského studia si všichni studenti mohou opakovaně zapsat i volitelnou tělesnou výchovu (kódy TVV; TVV0). Nabídku volitelné tělesné výchovy rozšiřuje v zimním semestru zimní výcvikový kurz (kód TVKZV) a v letním semestru letní výcvikový kurz (kód TVKLV).
Do hodin volitelné tělesné výchovy a do kurzů se studnti hlásí podle svého zájmu a časových možností.

Věškeré informace o tělesné výchově, sportovních kurzech a sportovních aktivitách na ČVUT spolu s elektronickou přihláškou do konkrétní hodiny tělesné výchovy nebo sportovního kurzu najdete na webových stránkách ÚTVS www.utvs.cvut.cz Tyto stránky doplňuje facebookový profil ÚTVS https://www.facebook.com/utvs.cvut.cz, kde lze získat další zajímavé a aktuální informace ze sportovního prostředí na ČVUT.

Přehled nabízených sportů:
- aerobic (různé formy) - kondiční posilování
- aikido - kruhový trénink
- badminton - lední hokej
- basketbal - lezení na stěně
- beach volejbal - lukostřelba
- bowling - lyže sjezd
- bouldering - ninjutsu
- bosu - nohejbal
- box - pilates
- brusleni - plavání
- capoeira - powerjoga
- florbal - sebeobrana
- fotbal + futsal - softbal
- frisbee - spinning
- geocaching - stolni tenis
- golf - squash
- irské tance - tenis
- japonský šerm - zdravotní tělesná výchova
- kardio cvičení - volejbal
- jóga - zdravotní tělesná výchova
- kanoistika (jen pro plavce) - profesní tělesná výchova pro FBMI
Sportovní život ČVUT doplňují vysokoškolské tělovýchovné jednoty:
VSK ČVUT Praha a VŠTJ Technika Praha.
V jejich sportovních oddílech naleznete družstva a jednotlivce, kteří se zúčastňují pravidelných sportovních soutěží a dalších akcí pořádaných sportovními svazy sdruženými v ČSTV. Jejich výkonnostní úroveň jde napříč celým spektrem od rekreační až po vrcholovou. Informace o činnosti těchto vysokoškolských tělovýchovných jednot naleznete na webových stránkách ÚTVS ČVUT - www.utvs.cvut.cz
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/utvs-f6.html