Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Ústav tělesné výchovy a sportu

INFORMACE O TĚLESNÉ VÝCHOVĚ NA FJFI


Tělesnou výchovu a sport na Fakultě jaderného inženýrství zajišťuje:
Ústav tělesné výchovy a sportu ČVUT (dále ÚTVS) se sídlem Pod Juliskou 4, 160 00 Praha 6 telefon: 224 351 881, fax. 233 337 353
Ředitel ÚTVS: doc. PaedDr. Jiří DRNEK, CSc. jiri.drnek@cvut.cz
Sekretariát ÚTVS: Marta Černá marta.cerna@cvut.cz
sekretariat@utvs.cvut.cz Pavla Macháčková pavla.machackova@cvut.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Klára Minaříková tel.: 22435 1896 (č.dv.215)
klara.minarikova@cvut.cz

Tělesná výchova je na FJFI zařazena do studijního programu jako volitelný předmět (s kódy TV-1, TV-2, TV-3, TV-4) za který je na základě pravidelné docházky udělen zápočet a jeden kredit za semestr. Během studia je možné získat za tělesnou výchovu maximálně 4 kredity.
Do dalších hodin volitelné tělesné výchovy (kódy TVV, TVV0) a na zimní výcvikový kurz (kód TVKZV) a na letní výcvikový kurz (kód TVKLV) se studenti hlásí podle svého zájmu a časových možností. Za tyto předměty nazískají žádný kredit.
Kódy pro tělesnou výchovu si studenti musí zapsat v KOSu. Pozor, předmět je vypsaný pod ÚTVS, ne pod vaší fakultou.

Věškeré informace o tělesné výchově, sportovních kurzech a sportovních aktivitách na ČVUT spolu s elektronickou přihláškou do konkrétní hodiny tělesné výchovy nebo sportovního kurzu najdete na webových stránkách ÚTVS www.utvs.cvut.cz. Tyto stránky doplňuje facebookový profil ÚTVS https://www.facebook.com/utvs.cvut.cz, kde lze získat další zajímavé a aktuální informace ze sportovního prostředí na ČVUT.

Přehled nabízených sportů:
- aerobic (různé formy) - kondiční posilování
- aikido - kruhový trénink
- badminton - lední hokej
- basketbal - lezení na stěně
- beach volejbal - lukostřelba
- bowling - lyže sjezd
- bouldering - ninjutsu
- bosu - nohejbal
- box - pilates
- bruslení - plavání
- capoeira - powerjoga
- florbal - sebeobrana
- fotbal + futsal - softbal
- frisbee - spinning
- geocaching - stolní tenis
- golf - squash
- irské tance - tenis
- japonský šerm - turistika
- kardio cvičení - volejbal
- jóga - zdravotní tělesná výchova
- kanoistika (jen pro plavce) - profesní tělesná výchova pro FBMI
Sportovní život ČVUT doplňují vysokoškolské tělovýchovné jednoty:
VSK ČVUT Praha, VŠTJ Technika Praha a studentský sportovní spolek Tralalalala.
V jejich sportovních oddílech naleznete družstva a jednotlivce, kteří se zúčastňují pravidelných sportovních soutěží a dalších akcí pořádaných sportovními svazy sdruženými v ČSTV. Jejich výkonnostní úroveň jde napříč celým spektrem od rekreační až po vrcholovou. Informace o činnosti těchto vysokoškolských tělovýchovných jednot naleznete na webových stránkách ÚTVS ČVUT - www.utvs.cvut.cz
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/utvs-f4.html