Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Studijní plán Jaderné inženýrství - Jaderné reaktory

Studijní program: Jaderné inženýrství Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty specializace
NMSPJIJR1 NMS P_JIN JR 1. ročník
V této skupině musíte absolvovat alespoň 10 předmětů
0
NMSPJIJR2 NMS P_JIN JR 2. ročník
V této skupině musíte absolvovat alespoň 8 předmětů
0
Minimální počet kreditů 0
Povinně volitelné předměty
NMSPJIJRPV11 NMS P_JIN JR povinně volitelné předměty 1. skupina1 1. ročník
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
0
NMSPJIJRPV21 NMS P_JIN JR povinně volitelné předměty 2. skupina 1. ročník
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
0
NMSPJIJR12 NMS P_JIN JR povinně volitelné předměty 1. skupina 2. ročník
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
0
NMSPJIJR22 NMS P_JIN JR povinně volitalné předměty 2. skupina 2. ročník
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
0
Minimální počet kreditů 0
Volitelné předměty
NMSPJIJRV NMS P_JIN JR volitelné předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 0
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 120
Celkový počet kreditů 120
NMS P_JIN JR povinně volitelné předměty 1. skupina 2. ročník [NMSPJIJR12]

Student si volí alespoň 2 předměty.

NMS P_JIN JR povinně volitalné předměty 2. skupina 2. ročník [NMSPJIJR22]

Student si volí alespoň 1 předmět.

NMS P_JIN JR povinně volitelné předměty 1. skupina1 1. ročník [NMSPJIJRPV11]

Student si volí alespoň 2 předměty.

NMS P_JIN JR povinně volitelné předměty 2. skupina 1. ročník [NMSPJIJRPV21]

Student si volí alespoň 1 předmět.

Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30023597.html