Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán Bc. obor Bezpečnost a informační technologie, kombi., 2015 dojížďáci

Studijní program: Informatika 2009 Typ studia: Bakalářské kombinované
Doporučený průchod studijním plánem: Bc. obor Bezpečnost a informační technologie, kombi., 2015 dojížďáci
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
BIK-PP.2015-DOJ Povinné předměty bakalářského programu Informatika, kombinovaná forma studia, verze -DOJ V této skupině musíte získat 106 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 19 předmětů
106
BIK-PP_LIN-LA1+LA2 Povinný předmět teoretického základu Lineární algebra, kombinová forma V této skupině musíte získat alespoň 7 kreditů (maximálně 17)
V této skupině musíte absolvovat alespoň předmětů ( maximálně  3)
7
BIK-PP_ZMA-MA1+MA2 Povinný předmět teoretického základu Základy matematické analýzy, kombinovaná forma V této skupině musíte získat alespoň 11 kreditů (maximálně 17)
V této skupině musíte absolvovat alespoň předmětů ( maximálně  3)
11
Minimální počet kreditů 124
Povinné předměty oboru
BIK-PO-BIT.2015 Povinné předměty oboru Bezpečnost a informační technologie, kombinovaná forma, verze 2015 V této skupině musíte získat 32 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 7 předmětů
32
Minimální počet kreditů 32
Povinně volitelné ekonomicko-manažerské
BIK-PV-EM.2015 Povinně volitelné předměty ekonomické bc. programu Informatika, komb. forma studia, verze 2015 V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity (maximálně 5)
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
4
Minimální počet kreditů 4
Povinná zkouška z angličtiny
BI-ZKA Zkouška z angličtiny 2009 V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity (maximálně 4)
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
2
Minimální počet kreditů 2
Povinně volitelné humanitní
BIK-PV-HU.2015 Povinně volitelné humanitní předměty bakalářského programu Informatika, kombinovaná forma, ver. 2015 V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity (maximálně 20)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  9)
2
Minimální počet kreditů 2
Volitelné předměty
BIK-V.2017 Čistě volitelné předměty bakalářského programu BIK, verze 2017
0
BIK-BIT-VO.2017 Volitelné odborné předměty původem ze sousedních oborů pro bakalářský obor BIK-BIT, verze 2017
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 164
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 16
Celkový počet kreditů 180

PLÁN VZNIKLÝ KOPIÍ Z PLÁNU BIK-BIT.2015 pro dojížďáky

Zkouška z angličtiny 2009 [BI-ZKA]

Ze skupiny je nutné absolvovat jeden ze dvou předmětů, představujících interní zkoušku z angličtiny. -- Předmět BI-ANG si zapisují studenti, kteří absolvovali přípravné kurzy z angličtiny a mají zápočet z předmětu BI-A2L. -- Předmět BI--ANG1 si zapisují studenti, kteří se na zkoušku připravovali samostatně. Tito studenti musí před vlastní zkouškou absolvovat zápočtovou písemku.

Volitelné odborné předměty původem ze sousedních oborů pro bakalářský obor BIK-BIT, verze 2017 [BIK-BIT-VO.2017]

Všechny povinné předměty oborů a zaměření s výjimkou tohoto oboru

Povinné předměty bakalářského programu Informatika, kombinovaná forma studia, verze -DOJ [BIK-PP.2015-DOJ]

BIK-PP.2015 # přechodně jsou ve skupině vzálemně se vylučující předměty BIK-BPR a BI-BPR. Později zde zůstane pouze BI-BPR. Mezi oběma předměty je nastavena ekvivalence.

Povinný předmět teoretického základu Lineární algebra, kombinová forma [BIK-PP_LIN-LA1+LA2]

Povinnost, daná touto skupinou bude splněná, když student splní buď starý předmět BIK-LIN za 7 kreditů (ekvivalentní jsou BI-LIN a BIE-LIN), nebo dva předměty z nové akreditace BIK-LA1.21(ekvivalentní jsou BI-LA1.21 a BIE-LA1.21) a BI-LA2.21 (ekvivalentní je BIE-LA2.21, varianta pro kombinované studium neexistuje) za 5+5 kreditů. Takto získané 3 kredity navíc, se mu započítají do celkového skóre za celý studijní plán, jehož splněnost bude kontrolována před přihlášením k SZZ. Mezi těmito předměty se kontrolují vztahy: Bakalářský předmět LA1 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován starý předmět LIN. Bakalářský předmět LA1 může být při kontrole studijních plánů nahrazen starým předmětem LIN. Bakalářský předmět LIN nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět LA1. Note: Staré akreditaci studijního programu „BI: Informatika“ končí platnost 31.12.2024. Podle nové akreditace se začalo učit v zimním semestru akademického roku 2021/2022 (kód semestru B221).

Povinný předmět teoretického základu Základy matematické analýzy, kombinovaná forma [BIK-PP_ZMA-MA1+MA2]

Tato skupina nahrazuje ve studijních plánech BIK-xxx.2015 a BIK-xxx.2020 předmět BIK-ZMA z důvodu přechodu na novou akreditaci. Předmět BIK-ZMA bude naposledy vyučován v semestru B211. Poté již studenti, kteří předmět nestihnou odstudovat, musí místo něj absolvovat dvojici předmětů BIK-MA1.21 a BIK-MA2.21.

Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30023008.html