Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán Civil Engineering, branch Building Structures

Studijní program: Civil Engineering Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
ND20160100 Building Structures, 1st semester V této skupině musíte získat 23 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
23
ND20160200 Building Structures, 2nd semester V této skupině musíte získat alespoň 21 kreditů (maximálně 19)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
21
Minimální počet kreditů 44
Povinně volitelné předměty
ND20210100_2 Building Structures, facultative subjects V této skupině musíte získat alespoň 6 kreditů
6
Minimální počet kreditů 6
Povinně volitelné předměty, doporučení S1
ND20170100_1 Building Structures, fakultative projects, 1st semester V této skupině musíte získat 5 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
5
ND20170200_1 Building Structures, facultative projects, 2nd semester V této skupině musíte získat 5 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
5
ND20160300_1 Building Structures, diploma projects V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
30
Minimální počet kreditů 40
Počet předepsaných kreditů celkem 90
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 90

valid up to 2022/23

Building Structures, facultative subjects [ND20210100_2]

bez 134TISB

Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30021767.html