Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Studijní plán Erasmus Mundus Master Course - SpaceMaster 2018

Studijní program: Kybernetika a robotika Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: SpaceMaster - Passage through study | Kopie - SpaceMaster - Passage through study
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
2018_SPACEMASTER_P Compulsory subjects of the programme V této skupině musíte získat 105 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 11 předmětů
105
Minimální počet kreditů 105
Povinně volitelné předměty
2018_SPACEMASTER_PV Compulsory optionally subjects V této skupině musíte získat alespoň 15 kreditů (maximálně 41)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty ( maximálně  6)
15
Minimální počet kreditů 15
Počet předepsaných kreditů celkem 120
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 120
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30020668.html