Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Studijní plán Navazující magisterský studijní program BME v aj

Studijní program: Biomedicínské a klinické inženýrství Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Biomedicínské a klinické inženýrství - nástup ke studiu 20/21, 21/22, 22/23, 23/24, 24/25
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
F7AMB POV 20 BME v aj povinné V této skupině musíte získat 99 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 16 předmětů
99
Minimální počet kreditů 99
Povinně volitelné předměty
F7AMB PV 2S 20 BME v aj PV 2. semestr V této skupině musíte získat alespoň 10 kreditů (maximálně 18)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 3 předměty ( maximálně  5)
10
F7AMB PV 3S 20 BME v aj PV 3. semestr V této skupině musíte získat alespoň 11 kreditů (maximálně 32)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 3 předměty ( maximálně  9)
11
Minimální počet kreditů 21
Počet předepsaných kreditů celkem 120
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 120
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30020647.html