Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Studijní plán obor Inženýrství životního prostředí

Studijní program: Stavební inženýrství Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
NZ20160100 obor IInženýrství životního prostředí, 1. semestr V této skupině musíte získat 25 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
25
NZ20160200 obor Inženýrství životního prostředí, 2. semestr V této skupině musíte získat 13 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
13
Minimální počet kreditů 38
Povinně volitelné předměty
NZ20160200_2 obor Inženýrství životního prostředí, povinně volitelné předměty V této skupině musíte získat alespoň 18 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 3 předměty
18
Minimální počet kreditů 18
Povinně volitelné předměty, doporučení S1
NZ20160200_1 obor Inženýrství životního prostředí, projekt V této skupině musíte získat 4 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
4
NZ20160300_1 obor Inženýrství životního prostředí, diplomová práce V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
30
Minimální počet kreditů 34
Počet předepsaných kreditů celkem 90
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 90

tento studijní plán platí do nástupu 2022/23

obor Inženýrství životního prostředí, projekt [NZ20160200_1]

bez 154DISZ

Platnost dat k 12. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30019763.html