Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Studijní plán obor Stavební management

Studijní program: Stavební inženýrství Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
NN20160100 obor Stavební management, 1. semestr V této skupině musíte získat alespoň 29 kreditů (maximálně 30)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
29
NN20170200 obor Stavební management, 2. semestr V této skupině musíte získat 19 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 4 předměty
19
NN20160300 obor Stavební management, diplomová práce V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
30
Minimální počet kreditů 78
Povinně volitelné předměty
NN20180200_1 obor Stavební management, 2. semestr, povinně volitelné předměty V této skupině musíte získat alespoň 12 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 3 předměty
12
Minimální počet kreditů 12
Počet předepsaných kreditů celkem 90
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 90

tento studijní plán platí do nástupu 2022/23

obor Stavební management, 2. semestr [NN20170200]

úupravy kreditů

obor Stavební management, 2. semestr, povinně volitelné předměty [NN20180200_1]

odstraněn 122YTSN

Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30019759.html