Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Studijní plán Program Budovy a prostředí, obor B, zaměření Technická zařízení budov

Studijní program: Budovy a prostředí Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
NB20170100 obor Budovy a prostředí, 1. semestr V této skupině musíte získat alespoň 16 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
16
NB20160200 obor Budovy a prostředí, 2. semestr V této skupině musíte získat alespoň 12 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 4 předměty
12
Minimální počet kreditů 28
Povinné předměty zaměření
NB20170201 obor B, zaměření Technická zařízení, předměty zaměření V této skupině musíte získat alespoň 26 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
26
Minimální počet kreditů 26
Povinně volitelné předměty
NB20160201_1 obor B, zaměření Technická zařízení, povinně volitelné předměty V této skupině musíte získat alespoň 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
6
Minimální počet kreditů 6
Povinně volitelné předměty, doporučení S2
NB20160301 obor B, zaměření Technická zařízení, diplomová práce V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
30
Minimální počet kreditů 30
Počet předepsaných kreditů celkem 90
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 90

tento studijní plán platí do nástupu do studia 2022/23

obor Budovy a prostředí, 1. semestr [NB20170100]

doplněn 125SYB

obor B, zaměření Technická zařízení, předměty zaměření [NB20170201]

sjednocen SYB

Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30019753.html