Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Studijní plán Stavební inženýrství, obor Inženýrství životního prostředí

Studijní program: Stavební inženýrství Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
BJ20130100 Stavební inženýrství, povinné předměty, 1. semestr V této skupině musíte získat alespoň 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
28
BJ20130200 Stavební inženýrství, povinné předměty, 2. semestr V této skupině musíte získat 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
28
BJ20130300 Stavební inženýrství, povinné předměty, 3. semestr V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
30
BJ20170400 Stavební inženýrství, povinné předměty, 4. semestr V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
30
BZ20130500 obor Inženýrství životního prostředí, 5. semestr V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
30
BZ20130600 obor Inženýrství životního prostředí, 6. semestr V této skupině musíte získat 25 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
25
BZ20130700 obor Inženýrství životního prostředí, 7. semestr V této skupině musíte získat 19 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 4 předměty
19
BZ20130800 obor Inženýrství životního prostředí, 8. semestr V této skupině musíte získat 18 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 3 předměty
18
Minimální počet kreditů 208
Povinná tělesná výchova, sportovní kurzy
BTV_POV Povinná tělesná výchova
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Volitelné předměty
BF2013_KG Výběrová konstruktivní geometrie
0
Minimální počet kreditů 0
Povinně volitelné předměty
BZ20130700_2 obor Inženýrství životního prostředí, povinně volitelné předměty, 7. semestr V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
6
Minimální počet kreditů 6
Jazyky
BF20130100_J povinně volitelný jazyk - 1. semestr V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
2
BF20130200_J povinně volitelný jazyk - 2. semestr V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
2
Minimální počet kreditů 4
Povinně volitelné předměty, doporučení S1
BZ20130600_1 obor Inženýrství životního prostředí, projekt, 6. semestr V této skupině musíte získat 5 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
5
BZ20130700_1 obor Inženýrství životního prostředí, projekt, 7. semestr V této skupině musíte získat 5 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
5
BZ20130800_1 obor Inženýrství životního prostředí, bakalářská práce V této skupině musíte získat alespoň 12 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
12
Minimální počet kreditů 22
Počet předepsaných kreditů celkem 240
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 240

tento studijní plán platí pro nástupa 2017 (rozdělení NNK) a 2018

Stavební inženýrství, povinné předměty, 4. semestr [BJ20170400]

rozdělení 133NNK

Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30019752.html