Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce a dopravní stavby

Studijní program: Stavební inženýrství Typ studia: Bakalářské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
BJ20130100 Stavební inženýrství, povinné předměty, 1. semestr V této skupině musíte získat alespoň 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
28
BJ20130200 Stavební inženýrství, povinné předměty, 2. semestr V této skupině musíte získat 28 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
28
BJ20130300 Stavební inženýrství, povinné předměty, 3. semestr V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
30
BJ20170400 Stavební inženýrství, povinné předměty, 4. semestr V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
30
BK20130500 obor Konstrukce a dopravní stavby, 5. semestr V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
30
BK20130600 obor Konstrukce a dopravní stavby, 6. semestr V této skupině musíte získat 29 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
29
BK20130700 obor Konstrukce a dopravní stavby, 7. semestr V této skupině musíte získat 23 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
23
BK20130800 obor Konstrukce a dopravní stavby, 8. semestr V této skupině musíte získat 9 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
9
Minimální počet kreditů 207
Povinně volitelné předměty
BK20160800_1 obor Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné předměty, 8. semestr V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 3 předměty
6
Minimální počet kreditů 6
Povinná tělesná výchova, sportovní kurzy
BTV_POV Povinná tělesná výchova
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Volitelné předměty
BF2013_KG Výběrová konstruktivní geometrie
0
Minimální počet kreditů 0
Povinně volitelné předměty
BK20130600_1 obor Konstrukce a dopravní stavby, výuka v terénu, 6. semestr V této skupině musíte získat 1 kredit
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
1
Minimální počet kreditů 1
Jazyky
BF_JAZYKY_1 povinně volitelný jazyk - 1. semestr V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
2
BF_JAZYKY_2 povinně volitelný jazyk - 2. semestr V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
2
Minimální počet kreditů 4
Povinně volitelné předměty, doporučení S1
BK20130700_1 obor Konstrukce a dopravní stavby, projekty K, 7. semestr V této skupině musíte získat 5 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
5
BK20130800_2 obor Konstrukce a dopravní stavby, bakalářská práce V této skupině musíte získat 12 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
12
Minimální počet kreditů 17
Povinně volitelné předměty, doporučení S2
BK20130700_2 obor Konstrukce a dopravní stavby, projekty D, 7. semestr V této skupině musíte získat 5 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
5
Minimální počet kreditů 5
Počet předepsaných kreditů celkem 240
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 240

tento studijní plán platí pro nástup 2017 (rozdělení NNK) a 2018

Stavební inženýrství, povinné předměty, 4. semestr [BJ20170400]

rozdělení 133NNK

obor Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné předměty, 8. semestr [BK20160800_1]

bez 154YIGD

Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30019747.html