Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Studijní plán Integrální bezpečnost staveb

Studijní program: Integrální bezpečnost staveb Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
NQ20200100 program Integrální bezpečnost staveb, 1. semestr V této skupině musíte získat alespoň 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
30
NQ20200200 program Integrální bezpečnost staveb. 2. semestr V této skupině musíte získat alespoň 28 kreditů (maximálně 29)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 5 předmětů
28
Minimální počet kreditů 58
Povinně volitelné předměty
NQ20200200_1 program Integrální bezpečnost staveb, povinně volitelný předmět V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
2
Minimální počet kreditů 2
Povinně volitelné předměty, doporučení S1
NQ20200300_1 program Integrální bezpečnost staveb, diplomová práce V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
30
Minimální počet kreditů 30
Počet předepsaných kreditů celkem 90
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 90

tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21

Platnost dat k 13. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30019568.html